فعالیت هیات مدیره انجمن­ها در آموزش علمی دندانپزشکان

 

 

فعالیت هیات مدیره انجمن­هادر آموزش علمی دندانپزشکان

همکارگرامی،انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از اعضاء خود تشکیل می­شود و مثل همه انجمن­ها توسط مجامع عمومی عادی هیات مدیره و بازرس آن تعیین می­شود. کادر اجرائی انجمن هم داوطلبانه کار می­کنند آنها کنگره­ها، همایش­ها، بازآموزی­ها، کارگاه­ها، دوره جامع را طراحی، تدوین، برنامه­ ریزی و اجراء می­کنند. تمام این کارها داوطلبانه و ایثارگرانه برگزار می­شود و هیچ­کس از هیات مدیره تا آخرین کادر اجرائی هیچکدام دستمزدی بابت اینکارها نمی­گیرند و از همه مهم­تر اولین افرادی هستند که حق عضویت سالیانه خود را می­پردازند و بخصوص در روزهای تعطیل و آخر هفته مدام در صحن انجمن حضور دارند تا کارشان را به نحو احسن انجام می­دهند. این یک ارزش حرفه ای و ملی است که نشانگر فداکاری و خدمتگزاری همکاران دندانپزشک به مردم است، هم باید به این ایثارگری احترام بگذاریم.

ما همانگونه که در مورد اطلاع رسانی­ها در همه گروه­ها طی یک نامه رسمی به شماره ۹۲۹۳/ش/۹۵ مورخ ۹۵/۰۶/۲۰ به سراسر کشور اعلام کردیم که چرا فعالیت­های­مان را مطرح می­کنیم؟ طی نامه دیگری به شماره ۹۲۷۱/م/۹۵ مورخ ۳۹۵/۰۶/۱
که در سایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران است، از انحصار­گری آموزشی توسط افراد خاصی و از تسلط شرکت­های تجاری بر آموزش خارج از حوزه وظایف­شان برحذرباش داده ایم و از همه متخصصین کشور دعوت کردیم وارد عرصه علمی شوند. امیدواریم سایر انجمن­ها نیز در این مورد اقدام کنند. بخصوص آنجا که هشدار دادیم روسا و اعضاء هیات مدیره انجمن­ها اگر به آموزش تجاری مشغولند ولی برای انجمن خودشان همین کار را موظف نمی­دانند. بهتر است آنها یا در هیات مدیره باشند یا در کار آموزشی تجاری شخصی.

پس چگونه انجمن خود را مدیریت می­کنند؟ در سال هم یک کنگره با کیفیت کم یا بدون کیفیت برگزار می­کنند؟ ما با کار آموزشی و اخذ دستمزد نه تنها مخالف نیستیم بلکه آن را مانند معلمی و استادی شرافتمندانه و اصولی می­دانیم. افراد آزاد اختیار کار خودشان را دارند ولی نیروهای حرفه­ای موظف در هیات مدیره­ها باید دوره­های آموزشی را در انجمن موظف­شان هم برگزار کنند. البته طبق بند ب ماده ۱۴ اساسنامه کار اعضاء هیات مدیره­ها افتخاری است. شاید اعلام کنند که ما وظیفه نداریم دوره­های جامع را برای انجمن­های­مان برگزار کنیم و این حوزه شخصی ماست، بله این در صورتی است که آنها طبق اساسنامه موجود نسبت به اهداف انجمن شان سلب مسئولیت کنند. در تعریف وظایف هیات مدیره در ماده ۷  اساسنامه در این مورد صراحت دارد.

دندانپزشکان اعم از عمومی و متخصص باید به غیرانتفاعی بودن انجمن ها و افتخاری بودن حضور در هیات مدیره طبق بند ۳-۸ اساسنامه علمی، وفادار باشند. انجمن ها تنها پناهگاه و جایگاه فعالیت مدنی و اجتماعی داوطلبانه است که باید دانش علمی دندانپزشکان در سراسر کشور را برای خدمت بهتر به مردم ارتقاء دهند. انجمن را به لابی و پایگاه جناحی یا تامین منافع مالی تبدیل نکنیم. انجمن ها آخرین پایگاه حضور مردمی دندانپزشکان هستند.

تجارت طبق قانون در هر زمینه ای آزاد است ولی انجمن ها محل تجارت آموزشی یا آموزش تجاری نیستند. افراد هیات مدیره ها باید از تبدیل انجمن ها به لابی برای سکوی پرش تجاری و گرفتن مجوز از وزارتخانه یا مراکز دولتی و غیردولتی برای کار اقتصادی آموزشی شخصی باید جلوگیری کند. اجازه ندهیم نهادهای مردمی بدین صورت منزوی و خارج از حوزه وظایف مدیران اقدام کنند. دندانپزشکی حرفه مقدس خدمت به مردم است و انجمن ها وظیفه ایجاد این شرایط مقدس هستند.

دکتر باقر شهنی زاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.