ارتقای سطح دانش ایمپلنتولوژی مطابق با استانداردهای روز دنیا

ارتقای سطح دانش ایمپلنتولوژی مطابق با استانداردهای روز دنیا

دکتر امیرحسین شایگان، دبیرمشاور علمی پریودنتولوژی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

ششــمين همايــش ايمپلنــت انجمــن دندانپزشــكان عمومي ایران فرصت مغتنمي براي دندانپزشــكان جهت ارتقاي سطح دانش ايمپلنتولوژي مطابق با استانداردهاي روز دنيا بوده است. برگزاري نزديك به ٤٠ سخنراني در قالــب ١١ پانل و همچنين كارگاه هاي عملي و جراحــي هاي زنده روی بیمار، تقريبا تمامي مباحث مربوط به ايمپلنتولوژي را دربر گرفت.

طراحی چنین برنامه ای بین ســخنرانان نیاز به ساعت ها ممارست، بحث و گفتگو دارد که کادر علمی در کنار هم حضور داشته باشند و ماهیــت کاربردی برنامــه را تدوین کنند. این اتفاق میمون افتاد و همکاران در چهار تخصص پریو، پروتز، جراحی و رادیولوژی در کنار کادر با تجربه انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران زمینه تبادل نظر حضوری و فعال را بین کادر تخصصی فراهم کردند.

محصول این همکاری گروهی و چندین جلســه ســنگین، چیدمان برنامه ای بود که با تم اصلی همایش “مهندسی بافت نرم و ســخت” توانست تمام نیازها را با تکیه بر ســخنرانان توانمند داخلی کشورمان فراهم کنــد. این نیز از نکات بارز این همایش بود که همکاران ســخنور میهن مان با تسلط مباحث علمی را در بهترین شــکل ارائه دادند و درکارگاه هــای عملی زنده نیز این دانش را به صورت واقعی در درمان بیماران نشان داده شــد. استقبال همكاران گرامي از اين همايش مهر تاييدي بر باال بودن سطح كيفي آن بود.

برگزاري همايش در يك محيط دانشگاهي خود از نكات قابل توجه محســوب مي شود. از جمله نكات مثبت اين همايش وجود اطالعات پايه ايمپلنتولوژي در اكثر شركت كنندگان بوده كه نسبت به همايش هاي قبلي بیشتر به چشم می خورد. اميد است همكاران گرامي با انعكاس نظرات خود انجمن را در برگزاري همايش هفتم ياري دهند و نقائص را بر ما ببخشند.

3 دیدگاه برای “ارتقای سطح دانش ایمپلنتولوژی مطابق با استانداردهای روز دنیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.