پایان موفق یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.

 

دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه دندانپزشک در توصیف زیبایی.

۲۷ و ۲۸ خردادماه۹۵

دکتر سعید نعمتی، متخصص ترمیمی

دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی، از مدرسان دلسوز در آموزش و توانمند در انتقال مفاهیم علمی، در ابتدای دوره مبحث بسیار مهم نور، رنگ و شناخت چگونگی تاثیر رنگ در بهبود درمان‌های زیبایی در دندانپزشکی و  اصول طراحی خط لبخند و کاربرد آن را در esthetic dentistry  به عنوان  smile design مطرح کردند.

دکتر هادی سجادی، ارتودانتیکس

صبح روز جمعه ۲۸ خردادماه۹۵ همکار ارجمند دکتر هادی سجادی از مدرسان توانای کشور، دنتال فتوگرافی که از سرفصل‌های اساسی در دندانپزشکی زیبایی بشمار می آید را بطور کامل تدریس نمودند. ایشان نکات مهم در انتخاب دوربین مناسب در تهیه عکس های وابسته به درمان های زیبایی را بطور شرح دادند که با استقبال دندانپزشکان شرکت کننده روبرو شد.

دکتر شبنم شریفی میلانی، متخصص ترمیمی

عصر جمعه همکار گرامی دکتر شبنم شریفی میلانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی و از اساتید توانمند کشور با تسلط کامل اصول انجام  dental bleaching &whiteningرا تدریس نمودند. ایشان در ادامه مبحث انواع روش های کاربردی را بر روی دو بیمار و با دو طیف رنگ در بخش کارگاهی آموزش دادند که بسیار مورد استقبال دندانپزشکان دوره قرار گرفت. ایشان در مورد دستگاه های مورد استفاده و لزوم بهره گیری از اطلاعات آنها در مورد هر ماده مرتبط با آن تاکید کردند که در موفقیت درمان نقش مهمی دارد.

۱۰ و۱۱ تیرماه۹۵

دکتر علی امامقلی پور، متخصص ترمیمی

در روزهای پنجشنبه و جمعه دکتر علی امامقلی پور مراحل ترمیم کامپوزیت دندان های قدامی را درcl ۳,۴,۵،composite veneer   با بیان نکات کاربردی، اسلاید و فیلم آموزشی، ارایه کردند. ایشان همچنین استفاده از کامپوزیت های vita   shade وnon vita shade  را در ترمیم های زیبایی  از شروع انتخاب بیمار تا مرحله نهایی کار را توضیح دادند. در ادامه ایشان با اجرای composite veneer بر روی مدل های دندانی دو نوع ترمیم لایه لایه بر اساس رنگ های vita و vita shade  را بصورت دمو اجرا کردند و سپس همکاران دندانپزشک مراحل را در کارگاه hands on training  روی مدل دندانی انجام دادند.

۳۱تیر و ۱ مردادماه۹۵

دکتر رامین فهیما، دندانپزشک عمومی

آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در درمان های استتیک با استفاده از ترمیم ها  و بازسازی های  کامپوزیتی دارد. دکتر رامین فهیما از مدرسان توانمند کشور نتیجه دانش شیمی مواد دندانی خود را در زمینه ترکیبات کامپوزیت و باندینگ و اختلاف وکاربرد هر کدام را بطور کامل تدریس و در اختیار همکاران  شرکت کننده در دوره جامع گذاشتند.

سپس ایشان درباره دندان هایی با درمان ریشه، که نیاز به بازسازی جهت ترمیم نهایی و یا استحکام سازی در زیرکرون ها دارند، توضیحات کاملی ارائه کردند. ایشان با تکیه بر اسلایدهای کاربردی و نیز درworkshop  با کار بر روی مدل فکی، اصول تهیه حفره در دندان روت کانال شده را برای ترمیم با فایبر پست وکور بیلدآپ باکمپوزیت را ازمرحله انتخاب نوع دندان تا سمان کراون پست داخل کانال، انجام دادند

۷ و ۸ مردادماه۹۵

دکتر سعید نعمتی، متخصص ترمیمی

پنجشنبه ۷ مردادماه دکتر سعید نعمتی دندانپزشک ترمیمی و از اساتید برجسته دانشگاهی مبحث پرسلن لمینیت را تدریس نمودند. ایشان همچنین روش های گوناگون، نحوه تراش وآماده سازی دندان و چگونگی mock upقبل درمان و استفاده از smile design   را بطور کامل بیان کردند.

دکتر مهرنوش سبزقبایی، پریودنتیست

صبح روز جمعه ۸ مردادماه ۹۵ دکتر مهرنوش سبزه قبایی دندانپزشک و متخصص جراحی لثه که استاد جوان و توانمند کشور می باشند، یکی از سرفصل‌های مهم و جذاب دوره زیبایی را بیان نمودند. ایشان ملاحضات پریودنتولوژی در دندانپزشکی زیبایی وانواع گرافت ها را با اسلاید های کاربردی و براساس آخرین نتایج روز دنیا تدریس نموده و مراحل کار را در کارگاه عملی روی بیمار طور زنده مرحله به مرحله نشان دادند.

دکتر رامین آغنده، متخصص پروتزهای دندانی

در کنار دو برنامه اساسی لزوم داشتن اطلاعات آکادمیک از عوارض قبل و بعد درمان مهم بود. بعدازظهر روز جمعه ۸ مردادماه دکتر رامین آغنده دندانپزشک ومتخصص پروتز های دندانی، اکلوژن در استتیک را با اسلاید های مناسب وکاربردی، تدریس نمودند. ایشان اصول اکلوژن را در کلاس های malocclusion توصیح دادند و انتخاب بیمار را منوط به دانش اکلوژن میدانستد که از عوارض در مانی وfailure های احتمالی جلوگیری می کند.

۲۱و ۲۲ مردادماه۹۵

دکتر رامین آغنده، متخصص پروتزهای دندانی

در هفته پنجم، پنجشنبه ۲۱ مردادماه دکتر رامین آغنده دندانپزشک و متخصص پروتز های دندانی و از اساتید برجسته کشور، در مورد سرامیک ها و موارد استفاده آن در  کراون های full Ceram انواع تکنیک ها و اقسام سرامیک های مصرفی با جایگاه کاربردشان، تدریس نمودند. در بعداز ظهر پنج شنبه، در کارگاه Live  روی بیمار، ایشان تراش full Ceram  را بر روی دندان های قدامی بیمار انجام دادند و سپس بر روی مدل فکی نحوه تراش و انتخاب دندان جهت این روش را مورد بررسی قرار دادند ودر فرصت باقیمانده، دندانپزشکان محترم شرک کننده بر روی دندان های مختلف به تراش full Ceram پرداختند.

دکتر کسری طبری، متخصص ترمیمی

صبح روز جمعه ۲۲ مردادماه۹۵ دکتر کسری طبری دندانپزشک و متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی، از مدرسان توانمند با تسلط کامل آنچه را از اصول ساخت لمینیت بدون تراش یا با حداقل تراش بود (Minimal Prep veneers)، تدریس نمودند.

دکتر سعید نعمتی، متخصص ترمیمی

بعدازظهر روزجمعه دکتر سعید نعمتی دندانپزشک و متخصص ترمیمی و زیبایی از اساتید توانمند و صاحب سبک آموزش دندانپزشکی کشور، کلیات مراحل تحویل لامینت پرسلن از لابراتوار تا اشکالات ایجاد شده درحین ساخت لمینیت و چگونگی رویارویی و مدیریت آنها را تدریس نمودند.ایشان همچنین، با بیان نحوه تراش و ساخت ونیر و نحوه سمان کردن در کارگاه hand’s on بر روی مدل فکی، توضیحات کاملی را ارائه دادند.

۱۱ و ۱۲ شهریور۹۵

دکتر منصوره میرزایی، متخصص ترمیمی

روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه دکتر منصوره میرزایی، استاد گرانقدر و متخصص دندانپزشکی ترمیمی مباحث تئوری و کاربردی در ترمیم دندان های خلفی باکامپوزیت را براساس شواهد متکی بر علم و تجربه سالیان تدریس در دانشگاه تهران برای همکاران و دندانپزشکان سخنرانی کردند. ایشان تمامی نکات کاربردی و انواع تراش تهیه حفره های مناسب با ترمیم کامپوزیت را با اسلاید و سپس بر روی مدل فکی تدریس نمودند، ایشان در ادامه ترمیم خلفی بر روی یک دندان اندو شده بیمار و در بحث پیرامون چنین ترمیم هایی، نشان دادند.

دکتر رامین فهیما، دندانپزشک عمومی

در روز جمعه ۱۲ شهریور، دکتر رامین فهیما از مدرسین توانمند کشورمان، مباحث تئوری در کامپوزیت قدامی و اصول کاربردی در ترمیم های قدامی با کامپوزیت را تدریس نمودند. ایشان معیارهای انتخاب کامپوزیت را بر مبنای دروسی که دراین دوره درباره خصوصیات texture و مواد موجود در بازار جهانی توضیح دادند و در هر مورد از انواع تهیه حفره در دندان های قدامی، تکنیک بکار رفته و مراحل ترمیم را با اسلاید های مرتبط آموزش دادند. ایشان سپس در بخش کارگاهی با ظرافت به تدریس مراحل کار بستن دیاستم روی دندان های قدامی بیمار پرداختند.

دیدگاه برای “پایان موفق یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.