گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی

گزارش هفته ششم  از یازدهمین دوره جامع زیبایی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

۱۲ و ۱۱ شهریور ماه ۹۵
 

در سالیان اخیر بطور گسترده در مورد استحکام در مقابل سایش در مورد ترمیم با کامپوزیت انجام شد. برای کار بهتر کامپوزیت و اهمیت سلامت دندان ها و تامین توقعات بیماران از ترمیم های با کامپوزیت، اصول کاربرد آن در دوره جامع زیبایی آموزش داده شد.
دکتر منصوره میرزایی، استاد گرانقدر و متخصص دندانپزشکی ترمیمی مباحث تئوری و کاربردی در ترمیم دندان های خلفی باکامپوزیت را براساس شواهد متکی بر علم و تجربه سالیان تدریس در دانشگاه تهران را برای همکاران و دندانپزشکان سخنرانی کردند.
اصل انتخاب بیمار و فراخوان بیماران برای معاینات سالیانه چنین ترمیم هایی در ابتدای مبحث بیان گردید و متعاقب آن، اهمیت آن درمان های دندانپزشکی زیبایی مطرح شد.
ایشان تمامی نکات کاربردی و انواع تراش تهیه حفره های مناسب با ترمیم کامپوزیت را با اسلاید و سپس بر روی مدل فکی تدریس نمودند، ایشان در ادامه ترمیم خلفی بر روی یک دندان اندو شده بیمار و در بحث پیرامون چنین ترمیم هایی، نشان دادند. ایشان حوصله و علاقمندی به سوالات حاضرین پاسخ های موثر دادند و هر آنچه نکات کلیدی و کاربردی لازمه درمان موفق بود، ارائه نمودند.
در جلسه روز جمعه دکتر رامین فهیما از مدرسین توانمند کشورمان، مباحث تئوری در کامپوزیت قدامی و اصول کاربردی در ترمیم های قدامی با کامپوزیت را تدریس نمودند .ایشان معیارهای انتخاب کامپوزیت را بر مبنای دروسی که دراین دوره درباره خصوصیات texture و مواد موجود در بازار جهانی توضیح دادند و در هر مورد از انواع تهیه حفره در دندان های قدامی، تکنیک بکار رفته و مراحل ترمیم را با اسلاید های مرتبط آموزش دادند. دکتر رامین فهیما در ادامه نکات مهم وکاربردی و انواع تکنیک های بستن دیاستم را تدریس نمودند و سپس در بخش کارگاهی با ظرافت به تدریس مراحل کار بستن دیاستم روی دندان های قدامی بیمار پرداختند.
در پایان جلسه سوالات مطرح شده توسط اساتید محترم دوره جهت برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا بار دیگر ارزیابی علمی از دوره انجام شود.

دکتر صدیقه امجدی از مسئولان محترم اجرایی انجمن هماهنگی با اساتید، توالی و تنظیم برنامه علمی دوره زیبایی را به عهده داشتند. دکتر مریم احمدی و دکتر مسعود ولدخانی در اجرای دوره یار و یاور انجمن بودند. مسئول دبیرخانه ای خانم سدره نصیرنیا می باشند که هماهنگی های لازم را انجام می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.