نمایی از برگزاری سمپوزیم یک روزه لیزر در کنگره یازدهم

دومین پانل این سمپوزیم باعنوان لیزر در دندانپزشکی- کاربردی خاص ساعت ۱۳:۳۰-۱۵ در سالن سعدی برگزار گردید.
مدیران پانل همکاران محترم دکتر کتایون کلهر و دکتر مازیار

دبیر مشاور علمی لیزر یازدهمین کنگره علمی سالیانه:دکتر آرش رحیمیمسئول اجرایی علمی لیزر در یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران:دکتر فریبا ابولحسنی 

مباحث پانل لیزر در دندانپزشکی-کاربردی خاص:

بایدها و نبایدها در کاربرد لیزر در دندانپزشکی:

دکتر ستاره سادات هاشمی

درمان همانژیوما با کمک لیزر:

دکتر احمدرضا احمدی نیا

کاربرد لیزر اربیوم در خارج کردن دندان به شکل محافظه کارانه:

دکتر مهدی کدخدازاده

درمان پری ایمپلنتایتیس به کمک لیزر:

دکتر عماد کوثریه

ارزیابی جنبه های مثبت و منفی استفاده از لیزر در بلیچینگ:

دکتر مریم اسدزاده

کاربرد لیزر در ضایعات دهانی آفت- تبخال:

دکتر سارا پورشهیدی

 مدیران پانل: دکتر مازیار،دکتر کتایون کلهر

کاربرد لیزر اربیوم در خارج کردن دندان به شکل محافظه کارانه:دکتر مهدی کدخدازاده

درمان پری ایمپلنتایتیس به کمک لیزر:دکتر عماد کوثریه

ارزیابی جنبه های مثبت و منفی استفاده از لیزر در بلیچینگ:دکتر مریم اسدزاده

کاربرد لیزر در ضایعات دهانی آفت- تبخال:دکتر سارا پورشهیدی

دیدگاه برای “نمایی از برگزاری سمپوزیم یک روزه لیزر در کنگره یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.