برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع زیبایی

گزارش برگزاری هفته دوم  از اولین  دوره جامع زیبایی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

استان خراسان رضوی (مشهد)

سومين و چهارمين جلسه دوره جامع ترميمي زيبايي انجمن دندانپزشكان عمومي شعبه خراسان در تاريخ ٢٥ و٢٤ فروردين ماه٩٦در محل هتل ابان برگزار گرديد.
روز اول جناب آقاي دكتر مهدي صدفي دانش آموخته پروتزهاي دنداني دانشگاه مشهد مبحث لامينيت ونيرها را با تعاريف و انديكاسيون و كنترا انديكاسيونها شروع نمودندو به تشريح مزايا و معايب آنها و مقايسه با ونيرهاي كامپوزيتي پرداخته شد۰ سپس  بحث در مورد اكلوژن و اصول استتيك در لامينيتهاي پرسلني انجام شد. سپس طراحي و wax up قبل ار كار جهت طرح درمان صحيح بررسي گرديد. در ادامه ايشان چگونگي انجامmock up و ونيرهاي موقتي و روشهاي ديگر ارايه طرح درمان صحيح رابرشمردند.سپس اصول تراش  لمينيت ونيرها و همچنين non prep ها بررسي شدند و پس از آشنايي با مواد و روشهاي قالبگيري در قسمت هندزان همه انواع تراش لامينيت بر روي مدل توسط استاد و سپس همه همكاران انجام شد. و نهايتا با بررسي چند بيمار طرح درمانهاي احتمالي بررسي و انواع مختلف روشهاي درماني برروي چند كيس بررسي شد.
روز دوم با شركت آقاي دكتر عليرضا هادي دانش آموخته رشته پروتزهاي دنداني از دانشگاه شهيدبهشتي و فلوشيپ ايمپلنت ،بررسي انواع ال سرامها شروع شد. خصوصيات هر كدام بر شمرده شد و با انواع مختلف روكشهاي متداول مقايسه شد. سپس با اشاره به روشهاي لابراتواري ساخت تمام سراميكها  به بحث انتخاب رنگ و كيتهاي موجود در بازار پرداخته شد  و بعد از مبحث اصول تراش و قالبگيري ابتدا استاد و بعد همه همكاران انواع مختلف تراش فول سرام را به صورت هندزان تمرين كردند و در انتها با انجام تراش فول سرام روي دندان بيمار حاضر در جلسه به صورت عملي قالبگيري و ساخت موقتي آموزش داده شد.
شورای سرپرستی انجمن دندا نپزشکان عمومی ایران — شعبه خراسان

دیدگاهها بسته شده است.