برگزاری هفته اول از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی

گزارش برگزاری هفته اول

از اولین دوره جامع اندو

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

شعبه استان خراسان رضوی

اولين جلسه دوره جامع اندو ساعت ٩ روز پنج شنبه ۱۴/٢/۹۶ با حضور جناب آقاي دكتر اروند مالك همکار حاذق و وزیده اندودنتیست كه دوره دکتری دندانپزشکی عمومي را در دانشگاه مشهد گذرانده بودند ، شروع شد
اقاي دكتر مالك case selection و treatment planning رابا ارايه حدود ٤٠٠ اسلايد كه در زمان  قريب به ١٣ سال جمع اوري شده بود تشريح كردند. در این بخش مباحث مختلفي را به صورت case present ارايه کردند. انواع كانال‌هاي اضافي و فرعي –فركچرها   re endo( درمان مجدد) تست حياتي-تحليل داخلي و خارجي و نحوه افتراق انها-فيستول‌ها-درمان‌هاي يك و چند جلسه اي -استفاده از كلسيم هيروكسايد-نحوه تهیه  اكسس و تاثير ان بر درمان نهايي و تروما به صورت نمايش اسلايدهاي مختلف، بحث و تبادل نظر شد
روز جمعه ۱۵/۰۲/۹۶ با حضور جناب آقاي دكترسهراب سواد كوهي اندودنتیست جوان و مسلط  برگزار گرديد. ايشان به توضيح اورژانس‌ها در اندو پرداختند و سپس انواع مختلف داروهاي داخل كانال و محلول‌هاي شستشو را بطور مفصل توضیح دادند  و معايب و مزاياي هر كدام را بر شمردند و سپس با دارو درماني و تكنيك‌هاي مختلف بي حسي که یکی از موضوعات مهم و اساسی در درمان‌های اندو می‌باشد، بحث را به پايان بردند.
دکتر مریم رحمانی

 

دیدگاهها بسته شده است.