برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی

گزارش برگزاری هفته دوم اندو

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

شعبه استان خراسان رضوی (مشهد)

۵ خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین جلسه از اولین دوره مبحث اندودنتیکس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی روز جمعه ۵خرداد ماه ۱۳۹۶ در محل هتل آبان مشهد با حضور استاد ارجمند دکتر رضا تباری ، دانش آموخته مسلط و توانمند رشته اندودنتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد۰
ایشان سخن خود را با مبحث تروما و انواع آن و نحوه تشخیص و درمان هر یک از انواع تروما آغاز کردند۰در این رابطه انواع شکستگی‌های ساده و پیچیده : تاج، ريشه، تاج-ريشه ( با و بدون درگیری پالپ ) شرح داده شد.
مباحث  :
  1. concussion
  2. subluxation
  3. lateral luxation
  4. extrusion
  5. intrusion
  6. avulsion
با ارائه caseهاي مرتبط شرح و بسط داده شد. نحوه درمان، مدت زمان اسپلینت ، دارو درمانی و ۰۰۰ هر کدام از انواع تروما ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر رضا تباری در ادامه مبحث خود را با توضیح ابزار و وسایل مورد نیاز در درمان ها و معالجات ریشه دندان دنبال کردند۰
در این رابطه مقدمه ای بر انواع فایل های روتاری ذکر فرمودند که شامل تاریخچه، نحوه ساخت، كاربرد و نحوه استفاده از فایل های روتاری در روش هاي چرخشی و Reciprocal میشد۰
در ادامه به مبحث فایل های دستی پرداخته شد و متعاقبا تاریخچه، استانداردسازي، نحوه ساخت، انواع، کاربرد و نحوه استفاده از هر یک از انواع فایل های دستی را با ارائه تصاویر مربوطه توضیح دادند۰
همچنین انواع روش های آماده سازی کانال به روش دستی، مزایا و معایب هر کدام و انتخاب بهترین روش با توجه به شکل کانال ریشه دندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت۰
در نهایت  به بررسی حوادث حین درمان پرداختند۰حوادثي همچون فايل شكسته در كانال و راههاي خارج كردن و يا عبور از آن(by pass) و همچنين حادثه هيپوكلريت سخنان خود را به پايان رساندند.
در پایان جلسه حاضرین شرکت کننده در دوره سوالاتی مطرح کردند و به بحث و تبادل نظر با آقای دکتر تباری پرداختند۰
از تلاش ارزنده و کارآمد دکتر رضا تباری استاد گرانقدر سپاسسگزاریم.
باتشکر — شورای سرپرستی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران — شعبه خراسان رضوی
دکتر ناظران

دیدگاهها بسته شده است.