بازاموزی پریو ۳/مورخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۶/انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

بازاموزی پریو ۳

مورخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

روز دوم از مدون پریو (۳) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که با عنوان تشخیص و طرح درمان پریودنتال بود، در محل انجمن برگزار شد. که دبیر علمی آن آقای دکتر سورنا وهبی یکی از متخصصان توانمند پریو که در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در بخش پریو فعالیت می کند،  بوده اند.

این بازاموزی با سخنرانی دکتر مهرنوش سبزقبایی یکی از اساتید موفق در بخش مدون ودوره های جامع انجمن هستند، با موضوع، ” شناخت نشانه های بالینی پریودنشیوم بیمار ارزیابی رادیوگرافی” شروع به سخنرانی کرد و در ادامه با موضوع اصول” اصول تعیین پیش آگهی بیماری های پریودنتال با توجه به شاخص های بالینی” این مبحث از مدون پریو را به همکاران بیان کردند.

در نهایت دکتر امیرحسین شایگان متخصص پریو در مورد موضوع، “اصول انتخاب شیوه درمان (انواع فلپ ها) و همچنین ارایه کارگاهی با عنوان “انواع بخیه و فلپ” روی مدل فکی آموزشی جامع و کاربردی ارائه دادند که این کارگاه را میتوان یکی از کارگاه های موفق در مدون های پریو و پر طرفدار در کنگره های قبلی که توسط ایشان اجرا شده بود انجام شد.

اولین مدون پریو درانجمن با موضوعات ترکیبی و با همکاری متخصصان در رشته های مختلف (پروتز، اندودانتیکس) با استقبال خوبی مواجه شد.

 

دیدگاهها بسته شده است.