بازآموزی مدون جراحی(۳) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صبح روز جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ برگزار شد.

بازآموزی مدون جراحی ۳

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

صبح روز جمعه ۱۴/۰۷/۹۶

 

بازآموزی جراحی (۳) با سخنرانی آقای دکتر محمد رضا ابریشمی متخصص پریو و هیات علمی دانشگاه شاهد آغاز شد. موضوع سخنرانی ایشان آشنایی با اصول جراحی، اصول تهیه فلپ ها و بستن زخم های جراحی دهانی و انواع مواد و روش های بخیه بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت

سخنران دوم دکتر سید فرزاد آغداشی جراح  دهان، فک و صورت بودند که با عنوان جراحی دندان های نهفته و ریشه های باقی مانده انجام شده و ایشان از سخنرانان جوان کشورمان هستند و با بیان شیوا و گیرا سخنرانی خود را ارائه نمودند.

سخنران سوم خانم دکتر فهیمه اخلاقی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص جراح فک و صورت بودند که با مبحث جراحی های پیش از پروتز در خدمت ایشان بودیم. ایشان از اساتید برجسته و همکار با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران هستند

دبیر علمی این برنامه خانم دکتر فهمیمه اخلاقی و مسئول بستن برنامه آن اقای دکتر علیرضا فروزنده و مسئول دبیرخانه ای آن خانم سمیرا تبریزیان می باشد و مسئول اجرایی علمی سرکار خانم دکتر ثریا شاکری بوده است.

دیدگاهها بسته شده است.