بازآموزی مدون رادیولوژی (۲) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد.

گزارش مدون رادیولوژی دهان، فک و صورت ۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

مورخ ۲۸ مهرماه ۹۶

 

صبح جمعه ۲۸ مهر ماه ۹۶ مدون رادیواوژی۲ در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد .

ابتدا خانم دکتر زینب عزیزی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت و مدرس دانشگاه، اصول رادیوگرافی های دیجیتال داخل دهانی و ابزار و روشهای انجام آن را بطور اجمال تدریس نمودند.

ایشان تفاوت و مزایا و اشکالات دو سیستم را در مقایسه با سیستم های رایج وconventionsl  و با استفاده از اسلاید های کاربردی، توضیح دادند.

سپس خانم دکتر شادی حمیدی اول، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت و از مدرسین جوان و توانمند دانشگاهی، در مورد تکنیک های تصویر برداری پیشرفته، شامل اونواع توموگرافی  MRIو موارد استفاده هر کدام و تکنیک واصول تصویر برداری را در رابطه با تشخیص بیماری ها با بیانی شیوا وتسلط کامل تدریس نمودند .

ایمپلنت وتصویر برداری های آن مبحث مهمی بود که توسط خانم دکتر هانیه نظری نیا از اساتید توانای دانشگاه ومتخصص رادیولوژی دهان، فک وصورت، تدریس شد .انواع تکنیک های تصویر برداری قبل وبعد ایمپلنت وموارد تشخیص تحلیل استخوان وسایر ضایعات اطراف ایمپلنت و چگونگی تجویز و خواسته های دندانپزشک از تفسیر متخصص رادیولوژی از مباحث مهم این برنامه بود .در خاتمه خانم دکتر سوده ساریخانی مدرس توانمند و متخصص رادیولوژی دهان وفک وصورت ،لند مارک های داخل دهانی را با رادیوگرافی های مناسب وهمراه با تنوع آناتومیکی در افراد مختلف را بطور کامل تدریس نمودند .هر گونه تغییرات در لند مارکها در داخل دهان میتوانند در طرح درمان در جراحی ایمپلنت سودمند وبا هشدار دهنده باشند وخانم دکتر ساریخانی با حوصله وبا بیانی شیوا مطالب را به بحث وپرسش وپاسخ گذاشتند.

دبیر علمی برنامه آقای دکتر شهریار شهای و مسئول اجرایی ان خانم دکتر شکوفه شیراندشت بودند.

دیدگاهها بسته شده است.