انجمن دندانپزشکان عموموی ایران برگزار می کند: پریو (۴) جمعه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند

پریو ۴
جمعه صبح  ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

ساعت: ۰۹:۰۰

سخنرانان:

۱-  دکتر احسان بیرنگ
✴️ اصول کار بر روی استخوان

۲-  دکتر آزاده اسماعیل نژاد
✴️ انواع فلپ های پریو

۳- دکتر محمود قاسمی
✴️ کارگاه live  – SRP

?  دبیر علمی برنامه ⬅️ دکتر سورنا وهبی
با ۴ امتیاز بازآموزی

✅محل برگزاری: تهران – بزرگراه مدرس شمال – بلوار میرداماد – بن بست قدوسی – پلاک ۱

☎️ ۰۲۱۲۶۴۲۰۴۳۰

دیدگاهها بسته شده است.