گزارش  پایانی یازدهمین دوره جامع اندو

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

۲ و ۳ آذر ماه ۱۳۹۶

پنج شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۱-۹ آقای دکتر احسان اثنا عشری از اساتید برجسته و سخنورمان مبحث کلیات روتاری را آغاز کردند و اصول کار با فایل‌های چرخشی روتاری، انواع آن ها وظیفه کار این فایل ها را تدریس کردند پس از استراحتی کوتاه ساعت ۱۳:۳۰ – ۱۱:۱۵ بعد از آموزش سیستم روتاری به آموزش سیستم روتاری Neolix پرداختند و تمام نکات و روش کار با این فایل را به صورت تئوری و عملی آموزش دادند و شرکت کنندگان هر کدام کار با این فایل ها را بر وری بلوک های شیشه‌ای تجربه کردند. در دوره های آموزشی هر بار دو یا سه سیستم فایل روتاری تدریس می شود.

آقای دکتر امیر عباس مشاری (اندودنتیست)از اساتید جوان با بیانی شیوا و گیرا در ساعت  ۱۶:۰۰- ۱۴:۳۰ موفق به آموزش سیستم روتاری Bio Race  پرداختند. در بخش اول این سیستم را به صورت تئوری آموزش دادند و تمام نکات و روش کار با این فایل ها را عنوان کردند و پس از آن در ساعت ۱۶:۱۵ – ۱۷:۳۰ به صورت عملی نیز تدریس شد و همکاران گرامی هر کدام کار با این سیستم را نیز بر روی بلوک های شیشه ای تجربه کردند.

روز جمعه ساعت ۱۱-۹ خانم دکتر مهتا فضل یاب(اندودنتیست) از اساتید جوان و مسلط مبحث Vital pulp therapy, MTA, Cem cement را با بیانی شیوا و روان با ذکر نکات کاربردی و مهم درباره این مبحث پرداختند.

پس از استراحتی کوتاه ساعت ۱۳:۱۵- ۱۵ : ۱۱ مبحث تکنولوژی‌های نوین در اندو را تدریس کردند و به معرفی سیستم‌های جدید موجود پرداختند.

پس از آن آقای دکتر علی کاظمی (اندودنتیست) از اساتید جوان و برجسته‌ به تدریس مبحث درمان مجدد در اندو پرداختند. پس از آن در ساعت ۱۷ – ۱۵:۴۵ مبحث حوادث حین درمان را تدریس کردند و بیان نکات بسیار مهم و کاربردی پرداختند.

دبیر علمی برنامه : دکتر اروند مالک

مسئول اجرایی: دکتر نیوشا همای نیکوفر

مسئول دبیرخانه: مهندس ایران ملکشاهی

دیدگاهها بسته شده است.