انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی کودکان (۳)/جمعه۱۳۹۶/۱۱/۲۷

 

-انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند

?کودکان ۳
? جمعه صبح
۱۳۹۶/۱۱/۲۷
⏰ ۰۹:۰۰

سخران اول:

دكتر شهناز مقصودی
✴️ درمان پالپ در دندانهاى شيرى (پالپوتومى و پالپكتومى)

سخنران دوم:

 دكتر مژگان بهامین پور
✴️ درمان پالپ در دندانهاى دائمى جوان (اپكسوژنزيس و اپكسيفيكيشن)

سخنران سوم:
دكتر یاسمن رضوانی
✴️ IPC و DPC (درمان پالپ كپ در دندانهاى دائمى جوان)
✴️ناهنجاريهاى دندانى

? دبیر علمی برنامه ⬅️ دكتر یاسمن رضوانی
? با ۴ امتیاز بازآموزی

✅محل برگزاری: تهران – بزرگراه مدرس شمال – بلوار میرداماد – بن بست قدوسی – پلاک ۱
☎️ ۰۲۱۲۶۴۲۰۴۳۰
? www.igda.ir

دیدگاهها بسته شده است.