گزارش بازآموزی ترمیمی (۳)/جمعه ۹۶/۱۱/۱۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

بازآموزی ترمیمی ۳

جمعه ۹۶/۱۱/۱۲

به نام خالق یکتا

برنامه بازاموزی مدون ترمیمی ۳ در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ روز پنج شنبه در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد.

در این برنامه ابتدا خانم دکتر بهاره آقامحمدی متخصص ترمیمی و استادیار و هیات علمی بخش ترمیمی دانشگاه بیرجند در مورد سمان های گلاس آینومر و علل موفقیت و شکست سمان های گلاس آینومر به طور مبسوط صحبت کردند.

سپس خانم دکتر نیره بیات متخصص ترمیمی و استادیار دانشگاه، مبحث Vital pupl therapy را به طور جامع و کامل توضیح دادند.

همکاری با استادان جوان و کارآمد در کنار فرهیختگانی چون استاد خانم دکتر منصوره میرزایی به عنوان دبیرعلمی برنامه از افتخارات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران است.

دکتر صدیقه امجدی

مسئول گروه ترمیمی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دیدگاهها بسته شده است.