جلسه مشترک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با هیات مدیره شعبه اسلامشهر ۸آذر ماه ۹۷

جلسـه مشتـرک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با هیات مدیره شعبه اسلامشهر ۸ آذر ماه ۹۷

 

 

انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اسلامشهر برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گروهی از همکاران دندانپزشک از اسلامشهر تقاضای تاسیس شعبه انجمن در این شهرستان و توابع آن راکتباً به انجمن ارائه کردند.
پس از تصویب هیأت مدیره انجمن، اطلاعیه برگزاری انتخابات صادر و به کلیه همکاران دندانپزشک ثبت در سامانه نظام پزشکی اسلامشهر و اطلاع رسانی شد و روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷برگزاری انتخابات مصوب گردد.
با کاندیداتوری گروهی از همکاران دندانپزشک در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷در اداره کل سازمان نظام پزشکی انتخابات برگزار و هیأت مدیره پنج نفره انتخاب شد و پس از تشکیل جلسه، هیأت رئیسه شعبه اسلامشهر بشرح ذیل انتخاب شدند.
۱- دکتر تورج صفوی (رییس هیات مدیره)
۲- دکتر علیرضا فروزنده (نایب رییس)
۳- دکتر شیوا بیابانی (خزانه دار)
۴- دکتر یاسر دانه کار (عضو هیأت مدیره)
۵- دکتر ارژنگ خلیلی (عضو هیأت مدیره)
۶- دکتر علی سیار (عضو علی البدل)
۷- دکتر شروین راستیان تهرانی (عضو علی البدل)
این انتخابات با حضور اعضا هیأت مدیره و کمیته امور شهرستان‌های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دکتر سیدحسین مقدادی ( از اصفهان) دکتر ابراهیم جوادی نژاد ( از رشت) و دکترمجید کیارشی (از رشت) برگزار شد که پس از اعلام صحت انتخابات، پروانه شعبه اسلامشهر صادر گردید و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۷ اعضا محترم هیأت مدیره شعبه شهرستان اسلامشهر در محل در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه مرکز با هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جلسه مشترک برگزار کردند. پس از بحث و تبادل نظر در حوزه فعالیت‌های انجمن، پروانه انجمن شعبه اسلامشهر از سوی دکتر همایون سیگاری رئیس امور شهرستان‌ها تقدیم آقای دکتر تورج صفوی رییس هیأت مدیره شعبه اسلامشهر و اعضاء هیأت مدیره گردید.
برای همکاران منتخب دندانپزشکان اسلامشهر آرزوی موفقیت و بهروزی در خدمت به مردم و همکاران دندانپزشک را داریم.

 

 

دیدگاهها بسته شده است.