انتشار خبر دال بر عدم برگزاری انتخابات علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در مهلت تمدید شش ماهه یک دروغ تاسف بار نکوهیده است

انتشار خبر دال بر عدم برگزاری انتخابات علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

در مهلت تمدید شش ماهه یک دروغ تاسف بار نکوهیده است

در بسیاری از اطلاع رسانی های وسیع و گسترده که بر علیه انجمن علمی دندان پزشکان عمومی ایران از افراد حقیقی، حقوقی و نامرئی در بسیاری از مجلات، خبرنامه ها و فضای مجازی صورت گرفته شده است، مدام بر این اصرار ورزیده شده که دکتر شهنی زاده! می خواسته صدارتش را بر انجمن دندان پزشکان عمومی ایران، همچنان ادامه دهد و درتمدید مهلت شش ماهه هیات مدیره از فروردین تا مهرماه ۱۳۹۶ از برگزاری انتخابات سر باز زده است.
به مستندات ذیل توجه کنید:
۱-سال ۱۳۹۶ اولین سالی بود که رای گیری در انتخابات به روش الکترونیک در دستورکار قرار گرفت.
۲- آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که به امضاء معاون آموزشی وزیر، دکتر باقر لاریجانی رسیده بود و بعنوان دستورالعمل انتخابات ابلاغ شد. این آئین نامه با مقررات جاری اساس نامه های انجمن های علمی گروه پزشکی مغایرت داشت و اصل مهم غیرقانونی بودن آن این است که وزارت خانه نمی توانست از بالا بصورت دستوری، آئین نامه ی بالادستی را برای برگزاری انتخابات و تغییر روش اساس نامه ای موجود، اعلام کند.
۳- از جمله ایرادات حقوقی آئین نامه ابلاغی عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی عادی نویت اول و دوم، عدم انتخاب هیأت رئیسه مجمع، عدم امکان و لزوم حضور افراد و امضای فهرست حاضرین در مجمع که با تمامی قوانین بالادستی مرتبط با اداره ثبت شرکت ها که نهاد ثبت ماهیت حقوقی انجمن هاست مغایرت داشت. اینها یا قانون را نمی دانستند یا با اتلاف وقت هدفی برای مستند سازی پرونده های خلاف واقع مثلاً علیه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را داشته اند.
۴-علیرغم این، انجمن دندان پزشکان عمومی ایران  اعلام کرد که اگر ثبت حقوقی انجمن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تداوم یابد، ما انتخابات  را بر اساس همین آئین نامه کمیسیون برگزار می کنیم تا هماهنگی و حسن نیت خود را نشان داده باشیم.
۵- اما یک نکته مهم تاریخی: به تمام مسئولان دولتی وزارت بهداشت، وزیر و معاونین، معاون آموزش وزیر، رئیس بازرسی وزارتخانه، رئیس حراست، اعضاء کمیسیون، رؤسای انجمن های علمی، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعضاء کمیسیون وزارت بهداشت مجلس و همه اعلام می کنیم ما در همان مهلت تمدید شش ماهه آماده برگزاری انتخابات بوده ایم و تاکنون، دبیر کمیسیون و رئیس آن، اعضاء دندان پزشک (دکتر علی تاجرنیا، دکتر حسن رزمی، دکتر امیررضا رکن) و شاکیان برنامه ریزی شده همه این سند مهم تاریخی را مخفی کرده اند که انجمن عمومی در همان مردادماه ۱۳۹۶ آماده انتخابات بوده است و شاهد آن آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۷۴۶ مورخ ۹۶/۳/۲۸ می باشد. این را به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وقت رسانده ایم.
۶-طی نامه شماره ۵۰۳/۱۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ دبیر کمیسیون آقای دکتر سیدجلیل حسینی بالاخره پذیرفت که این آئین نامه را نمی تواند به زور به خورد انجمن ها بدهد و آئین نامه انتخابات باید ابتدا در مجمع عمومی فوق العاده انجمن ها مطرح و تصویب بشود یا نشود که متاسفانه این حضرات چون آئین نامه را نوشته بودند، همه را ملزم به پذیرش آئین نامه از جمله انتخابات الکترونیک کردند. انجمن دندان پزشکی ایران به همین دلیل در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در تاریخ ۹۶/۱۲/۳ انتخابات الکترونیک را با تغییر اما و اگر های بسیار تصویب کرد. پس تمام این ادله نشان می دهد که در آغاز سال ۹۶ تا قبل از انتخابات انجمن دندان پزشکان عمومی ایران (دی ماه ۹۶) آئین نامه فقط ابزار سرکوب انجمن عمومی شد و کمیسیون وقت نظر انجمن عمومی را نمی پذیرفت. انجمن هم با علم به برگزاری انتخابات براساس آئین نامه ابلاغی کمیسیون می دانست این امر موجب ابطال انتخابات و عدم ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواهد شد.
متن آگهی انتخابات علمی و صنفی را در زیر بخوانید. این خط بطلان بر تمام ادعای دشمنان و مخالفین انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، لانه گزینان دوستان ناشفیق در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و پشت صحنه آن می کشد که اعلام کردند انجمن عمومی حاضر به برگزاری انتخابات در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ نبوده است! اینها برگ هایی از تاریخ دندانپزشکی است که نشان می دهد دشمنی ها اصل هستند و مستندات همه پرونده سازی بوده است. ما آماده شرکت در هر انتخاباتی در دندانپزشکی برای توسعه و پیشرفت مدنیت هستیم.

دیدگاهها بسته شده است.