کمیته انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران و روند کاری آن:

کمیته انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران و روند کاری آن:

اطلاعیه اعلام کاندیداتوری در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۱۹۶ تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ پایان کاندیداتوری ۹۷/۱۱/۱۰
۱-  پیرو اطلاع رسانی ویژه شماره یک انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران اعلام شده که تاریخ پایان اعلام کاندیداتوری ۹۷/۱۱/۱۰ خواهد بود. آگهی ثبت نام کاندیداتوری انتخابات این انجمن در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۱۹۶ چاپ شده که قطعاً این اطلاعیه را کسی رویت نکرده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۱ از سوی انجمن دندان پزشکی ایران آنهم در فضای تلگرام آغاز کاندیداتوری اعلام شد. یعنی ۸ روز فرصت کاندیداتوری را سلب کردند. براساس جدول انتخاباتی، آئین نامه فرصت کاندیداتوری ۲۰ روز است. این زمان از ۹۷/۱۰/۲۳ تا ۹۷/۱۱/۱۰ به مدت ۱۸روز است! بهرحال فرصت ثبت نام را از دندان پزشکان با دیر اطلاع رسانی کردن گرفته شده است.
در این جا در مورد زمان کاندیداتوری و نحوه اطلاع رسانی تخلف صورت گرفته، کمیسیون انجمن ها، کمیته انتخابات، هیات مدیره و رئیس انجمن علمی دندان پزشکی ایران تخلف کرده اند.
۲-  چرا اکنون که زمان پابان کاندیداتوری نیز اعلام شده است، اسامی کمیته انتخابات هنوز رسماً اعلام نشده است؟ و دندانپزشک باید از لابلای مصاحبه ها مطلع شوند. تصمیم اعلام زمان آغاز و پایان کاندیداتوری با کمیته انتخابات است. چطور این افراد مشخص نشده و اعلام نشده اند ولی فعالیت را آغاز کرده اند؟ هم کمیسیون و هم هیات مدیره انجمن و در رأس آن رئیس هیات مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران و دبیر کمیسیون انجمن علمی باید پاسخگو باشند. در ضمن در آگهی اعلام کاندیداتوری زمان شروع اعلام نشده پایان آن اعلام شده است!
۳-  چرا وقتی هر روز در صفحه اول روزنامه ها مصاحبه کرده و عکس می گذارند، در یک کار صنفی منافع اعضاء یک حرفه را رعایت نمی کنند. اولین پیام کوتاه معمولی کاندیداتوری روز ۹۷/۱۱/۱ ارسال شده است. وقتی در آئین نامه نوشته می شود با ارسال پیامک اطلاع رسانی شود، یعنی همان روز اول ۹۷/۱۱/۲۳ ارسال گردد. هر چه اطلاع رسانی کم تر، ضریب انتخابات خودمانی بیش تر!

enlightened همکاران گرامی با عضویت و کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسی انجمن دندانپزشکی ایران، در سرنوشت خود شرکت کنید.

 

http://www.ida-dent.org/News-1158/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C

دیدگاهها بسته شده است.