اطلاعیه شماره ۲۶

در سال ١٣٩۴ آئین نامه اجرایی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی بخصوص با هدف برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک تصویب شد و قرار شد که از سال ١٣٩۶!!! به بعد انتخابات انجمن های علمی با این شرایط جدید انجام شود، در اطلاعیه شماره ٢۴،  مشروح جدول نحوه برگزاری انتخابات انتشار یافت. خلاصه آن را برای اطلاع از حقوق مدنی اعضای پیوسته انجمن و آگاهی همه همکاران دندانپزشک اعلام می کنیم. این خلاصه به شرح ذیل است:
۱ –  باید ۶ ماه قبل از پایان مهلت هیئت مدیره کمیته انتخابات تشکیل می شود، که این کمیته انتخابات ده روز مهلت دارد تا آگهی کاندیداتوری را انتشار دهد.
۲ – برای کاندیداتوری ۲۰ روز فرصت بگذارد.
۳ – چون انتخابات الکترونیک است، بر اساس آیین نامه اجرایی انتخابات انجمن ها و تغییرات اساسنامه انجمن دندانپزشکی ایران مصوب ١٣٩۶/١٢/٣( اطلاعیه شماره ٢۵ ) مجمع عمومی انتخابات فقط یکبار و موضوع آن انتخابات است و چون انتخابات غیر حضوری است، مجمع در واقع مجازی است. مثل همه انجمن هایی که تاکنون برگزار کرده اند، تجمع ندارند!
۴ – از هرگونه برخورد سلیقه ای پرهیز نمایند.
امیدواریم تغییرات رانتی در آئین نامه به وجود نیامده باشد که دندانپزشکان از آن اطلاع نداشته باشند!
وظایف کمیته انتخابات طبق “آیین‌نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی” به شرح ذیل می باشد، لطفا با دقت مطالعه بفرمایید:
شـرح وظـایف کمیتـه انتخـابـات
– انجام كليه مقدمات قانونی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جدید انجمن وفق جدول زمانبندی تعیین شده در این آیین نامه – نظارت بر حسن اجرای دقیق فرایندهای قانونی مربوطه در چارچوب زمانبندی اعلام شده
– تشکیل جلسات بررسی و تایید رزومه و انطباق با ضوابط کاندیدای انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جديد
– اعلام نتایج بررسی به صورت رسمی به هر یک از داوطلبین و دبیرخانه
– اطلاع رسانی کامل و دقیق به اعضای پیوسته انجمن در خصوص رزومه و برنامه های پیشنهادی کاندیدا از طریق سایت رسمی انجمن یا انتشارات مكتوب در چارچوب جدول زمانبندی تعیین شده در این آئین نامه بدیهی است اطلاع رسانی باید با استفاده از شیوه های مرسوم و نوین به نحوی انجام گردد که اکثریت اعضای پیوسته انجمن در فرصت مقتضی قبل از حضور در مجمع انتخابات آگاهی و شناخت کاملی از رزومه و برنامه های پیشنهادی کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرس جدید بدست آورند.
– کنترل لیست اعضای پیوسته انجمن و احراز شرایط رای دهندگان و ارسال لیست نهایی به دبیرخانه کمیسیون
– ثبت و ضبط و نگهداری کلیه مستندات و صورتجلسات مربوطه در بایگانی مستقلی در محل انجمن
تبصره ۱: توسط اعضای کمیته صرفا با هدف انطباق با ضوابط و قوانین اعلام شده قبلی و تطبيق سوابق اعلام شده توسط فرد کاندیدا در فرم ثبت نام با مستندات ارائه شده بعنوان رزومه وي اقدام نموده و لازمست از هرگونه برخورد سلیقه ای پرهیز نمایند.
تبصره ۲: در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهی های مجامع یا شرکتها در قسمت های مذکور معین و مشخص شده باشد.
تبصره۳: مقام دعوت کننده مکلف است نسخه ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون) به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.
آیا این کمیته انتخابات می تواند حافظ منافع دندانپزشکان باشد؟ افراد حاضر در آن تاکنون در دندانپزشکی اعمال رانت و سلیقه نکرده اند؟ آیا این افراد کمیته انتخاب تا این لحظه مقررات و آئین نامه را درست اجرا کرده اند؟ چنانچه شکایتی براساس تخلفی به این کمیته ارجاع شود سرنوشت آن چه خواهد شد؟ آیا …؟ با هم صحبت خواهیم کرد…

enlightenedبرای ملاحظه آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی  اینجـا را کلیک نمائید.

enlightenedبرای ملاحظه اطلاعیه ها و اعلامیه های انتخاباتی  اینجـا  را کلیک نمائید.

دیدگاهها بسته شده است.