رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران!
سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است!

همکاران گرامی
در سالیان اخیر با امکان استفاده از فضای مجازی اجتماعی، دندانپزشکان نیز حضور قدرتمندی در صحنه پیدا کردند تا فضای موجود و جامعه دندانپزشکی تبلور چهره واقعی بدنه دندانپزشکی را داشته باشد و از نفوذ جناح های سیاسی رها شود.
از سال ۱۳۹۵ در اتاق فکر یک جریان جناحی در دندانپزشکی پروژه حذف دکتر باقر شهنی زاده از صحنه دندانپزشکی و انتخابات امروز انجمن دندانپزشکی ایران رقم خورد و با حضور دکتر علی تاجرنیا از آبان ۱۳۹۶ و دکتر حسن رزمی و دکتر امیررضا رکن در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی این سناریو بطور جدی کلید خورد و ضربات مهلکی در نتیجه تحریم های ظالمانه بر پیکره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران وارد شد.
این نقشه راه توسط عوامل مشخص و برنامه ریزی شده در دو روز مانده به انتخابات ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با منع انتخابات در میان ناباوری رقم خورد.
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران چاره ای جز رجوع به دادگاه ناظر بر عملکرد دستگاه دولتی را نداشت! بنابراین دیوان عدالت اداری طی سه حکم دستور ابقاء هیئت مدیره و ادامه فعالیت را صادر کرد که کمیسیون تحت تفکر مسلط صددرصد سیاسی وحدت دو جناح به این احکام تمکین نکرد.
هدف از این اقدامات قطع ارتباط انجمن عمومی با بدنه دندانپزشکی کشور از طریق تعلیق فعالیت های علمی برگزاری همایش‌ها، بازآموزی و به خصوص کنگره گردید. این ظلم و تعدی علاوه بر حذف ارتباطات انجمن، با حذف درآمدها برای ایجاد بحران مالی نیز در انجمن بوده است.
این پروژه با خلع ید هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ با نامه ای بدون امضا و نام مسئول کمیسیون ادامه یافت تا برای حفظ کیان قدرت کسانی که در انتخابات شصت نفره انجمن متخصصین پروتز رأی نیاورد، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را قربانی کنند.
کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی خلع ید هیات مدیره را برای این برنامه ریزی کرد که امروز دکتر باقر شهنی زاده را با حکم عدم صلاحیت از صحنه رقابت خارج کند تا این جناح بتواند بدون رقیب همچنان بر انجمن دندانپزشکی ایران حاکم باشند؛ این خیال باطل است!
اکنون پس از رد صلاحیت پروژه تخریب شخصیت، پرونده سازی و اتهام زنی دکتر شهنی زاده در دستور کار است و پس از آن هجمه به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و بدنبال آن طرح موضوعات انحراف افکار عمومی مطرح می شود تا برنامه این جریان جناحی اجرا شود.
قطعاً از طریق مراجع ذی صلاح بعنوان یک شهروند جهت ایفاد حقوق قانونی خود به رد صلاحیت اعتراض کتبی و قطعی کرده و درمقابل هر بی قانونی خواهم ایستاد.
پیام من به همه همکاران دندانپزشک عمومی و متخصص در سراسر کشور این است که با هم متحد شده و یک فهرست هیات مدیره و بازرسی مشترک از بین کسانی که به این تفکر حذفی اقتداگرا وابسته نیستند، اعلام کرده که باهرگونه استبداد فکری مخالف باشند تا هم اصلاح طلبی و هم آزادگی پابرجا بماند و دندانپزشکی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. اتحاد و همبستگی در چنین شرایطی شرط بلوغ حرفه ای برای تغییر بنیادی و ساختاری می باشد.

به سوی فردای آزاد برای تغییر ساختار دندانپزشکی کشور برای خدمت به مردم میهن مان متحد شویم
دکتر باقر شهنی زاده

دیدگاهها بسته شده است.