نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرکز و رؤسا و اعضاء هیأت مدیره شعب انجمن۹۸

 

نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
با حضور هیأت مدیره مرکز و رؤسا و اعضاء هیأت مدیره شعب انجمن

 پنجشنـبه ۵ اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵/۲/۱۳۹۸ در پی ضرورت های انجمن و بررسی فرآیند فعالیت های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ارتباط با مشکلات عارض شده مرتبط با دستگاه دولتی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی) و دخالت برخی انجمن ها و عوامل آنها بوجود آورده‌اند، جلسه شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرکز و روسای هیأت مدیره های شعب و نمایندگی ها برگزار گردید.
در این جلسه دلایل عدم تمکین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به احکام دیوان عدالت اداری و پذیرش حکمیت قانون مورد بحث و برررسی قرار گرفت. مقرر شد انجمن در تمام شاکله و بدنه خود در سراسر کشور از حقوق مدنی و قانونی خود دفاع کند. تاکنون تمام سعی ما در کاهش حداقل هزینه‌ها بوده است . اما دستگاه دولتی و دندانپزشکان در رأس انجمن دندانپزشکی ایران ظاهراً متوجه بحران اجتماعی که ما تاکنون از آن جلوگیری کرده‌ایم، نمی‌شوند.
در دهه هفتاد اصول گرایان دندانپزشکی را قبضه کردند و همه را از صحنه خارج کردند، ولی دندانپزشکان عمومی و متخصص در تمام کنگره انجمن دندانپزشکی ایران هم بعنوان شرکت کننده حاضر شدند و هم اکثریت مطلق از اساتید بعنوان سخنران و یا مدیر پانل در کنگره شرکت می کردند. آنها می خواستند که دندانپزشکی زنده باشد تا در فرصت های تاریخی از نفوذ واعمال قدرت سیاست بازان خلاص شوند، امروز نیز این شرایط حاکم است .
 ممانعت با برگزاری بازآموزی های انجمن عمومی ، همایش‌ها، کنگره ها و حتی رد صلاحیت رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در خلال انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران نشان داد که جریان موجود در بخش دولتی آن و انجمن سیاست حذفی را پیشه کرده اند. روشی که خود مدعی مقابله با آن بوده اند. انتخابات برگزار شده در ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ همه را آگاه کرد که اراده غیر حرفه ای و ضد منافع دندانپزشکی و خلاف مصالح عمومی حاکم است و در مقابل آن باید ایستاد.
روسا و هیأت مدیره شعب انجمن و هیات مدیره مرکز حق خواهی قانون مدارانه خود را پیگیری خواهندکرد و در صحنه قدرت مندانه حضور خواهند یافت.
تاکنون در انتظار فرصت ایجاد تحول پس از انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران بوده‌ایم که متأسفانه با تغییر تمام شرایط انتخابات نگذاشتند این فرصت به سرمایه دندانپزشکی کشور تبدیل شود ولی حداقل آغاز پایان این شرایط را کلید زد.
نتایج نشست بزودی در صحن عمومی دندانپزشکی کشور اعلام خواهد شد .

 

دیدگاهها بسته شده است.