برگزاری وبینار پروتز متحرک کامل ▫️روز پنجشنبه صبح – ۲۹ دی ۱۴۰۱

حضور استاد دکتر مسعود جلالی
استاد دکتر امیر فیاض
استاد دکتر یگانه معماری
در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
وبینار پروتز متحرک کامل
روز پنجشنبه صبح – ۲۹ دی ۱۴۰۱
وبینارهای انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به یک فرصت بسیار مهم علمی، حرفه ای و تاریخی برای همکاران دندانپزشک در سراسر کشور با هدف ارتقای کیفیت علمی، دانش به روز و تامین امتیاز آموزش مداوم تبدیل گردیده است. در این میان بسیاری از همکاران متخصص و عمومی سخنران چون از سراسر کشور فرصت پیدا کردند که توانایی علمی خود را در خدمت به آموزش دندانپزشکان کشور برای درمان بهتر بیماران را به دست آورده اند.
در این میان اساتید پیشکسوت و توانمند که دندانپزشکی کشور از وجود پر برکت ایشان از منش و جایگاه ارزشمندی برخوردار است؛ حضور ایشان همیشه در خانه ما انجمن دندانپزشکان عمومی ایران روشنی بخش و چشم و چراغ ما هستند.
استاد دکتر مسعود اجلالی و تیم همراه استاد دکتر امیر فیاض و استاد دکتر یگانه معماری از بزرگان پیش کسوت، عالم و استاد دندانپزشکی کشور هستند که از دوران سخت کرونا و تحریم با حضور در انجمن با سخنرانی علمی خود تجربه و دانش خود را در اختیار همکاران قرار دادند و انجمن ما سرافراز کرده اند.
حضور مداوم اساتید بزرگوار صاحب منصب دندانپزشکی در صحنه علمی کشور درس بزرگی برای همکاران سخنران جوان است که در این راه مقدس قدم نهاده اند با این الگو و اسوه های بزرگ منش که به انتقال دانش و علم به عنوان یک وظیفه ملی نگاه کنند، طی طریق کردند.
از استادان بزرگوار دکتر مسعود اجلالی، دکتر امیر فیاض و دکتر یگانه معماری از سوی دندانپزشکان کشور، اعضاء هیأت مدیره و اینجانب از حضور همیشگی و افتخارآفرین شان سپاسگزاریم.
راه سلاله عشق و امید علم و دانش با نور افشانی استادان بزرگوار همچنان درخشان باد.

دیدگاهها بسته شده است.