حضور استاد دکتر عباس خدایاری فرصت گران بها برای انجمن ما و دندانپزشکی کشور

حضور استاد دکتر عباس خدایاری
فرصت گران بها برای انجمن ما و دندانپزشکی کشور

در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
وبینار مقدمه، فلسفه و اصول اخلاق پزشکی
جمعه صبح – ۳۰ دی ۱۴۰۱

علاوه بر کسب دانش مجرد علم دندانپزشکی مانند: ترمیمی، اندو، پروتز، زیبایی و ده‌ها رشته دیگر تمکین به اخلاق، حرمت و مردم داری و رعایت شأن و منزلت جایگاه دندانپزشکی کشور از اهم ضرورت‌های حرفه ای دندانپزشکی است.
بدین مناسبت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از استاد دکتر عباس خدایاری تقاضا کرد در فلسفه اخلاق و جایگاه حرفه ای دندانپزشکی از تجربیات نزدیک به نیم قرن خود در دانشگاه، انجمن ها و سخنرانی ها و خدمات درمانی بهره مند شوند تا راه و طریق حکیم بودن را به همکاران بیاموزد و به خصوص جمعیت پر تعداد دندانپزشکان جوان را در ارج گذاری و احترام به حرفه، شان و منزلت آن هدایت کنند. مهم ترین تمکین به دانش و اخلاق حرفه ای در رعایت حقوقی همکاران دندانپزشک و تکریم بیمار است!
استاد با تسلط بر علم اخلاق و خلوص و سلوک مولوی شناسی، قوانین حقوقی و مبانی خود معرفتی را در یک سخنرانی مبسوط، گرم و صمیمی در باب این مکنت و منزلت ارائه کردند.

دیدگاهها بسته شده است.