برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزاری انتخابات در کلیه شعب کشور و تشکیل شعب جدید در سایر استان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و در این مورد برنامه‌ریزی های لازم انجام شده است.

انتخابات شعبه استان یزد در روز پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲ همزمان با برگزاری بازآموزی با امتیاز آموزش مداوم با حضور دکتر همایون سیگاری؛ رئیس شعب کشوری انجمن و عضو هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و آقای دکتر ابراهیم جوادی نژاد؛ عضو هیأت مدیره مرکز و نایب رئیس شعبه استان گیلان با حضور بیش از ۱۴۳ نفر از همکاران دندانپزشک استان یزد و کاندیداتوری ۸ عضو برای انتخاب ۵ عضو هیأت مدیره و ۲ علی البدل برگزار گردید.

مشروح گزارش انتخابات پس از طی مراحل تأیید به زودی به اطلاع همکاران رسانیده می شود.

دیدگاهها بسته شده است.