دیدگاه های دکتر ایرج کی پور

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور ۱- برای دادخواهی چه باید کرد؟ به کجا باید رفت؟   ۲- مفهوم مجمع عمومیِ عادیِ پیش از برگزاری انتخابات الکترونیکی در آئین نامه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهدا...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناط...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناطق سیل زده انجمـن دندانپـزشکـان عمـومی ایـران   همکاران گرامی باتوجه به وقوع سیل بنیان کن که در آن جمعیت کثیری از عزیزان هم م...

دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گ...

در مصاحبه اختصاصی بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به سیل زدگان رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به هموطنان سیل زده خبر داد. دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاص...

مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از ان...

مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از انتخـابات تمـدید کنید!   براساس آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که در سایت کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت وجود دا...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ای...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ، با موضوع اصلاح برخی از مواد اساسنامه تشکیل گردید! این مجمع چه هدفی را دنبال می کرد؟ چگونه اجرا شد؟ چه ک...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! ...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است! همکاران گرامی در سالیان اخیر با امکان استفاده از فضای مجازی اجتماع...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازر...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازرس شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ تغییراساسنامه و اضافه کردن ماده واحده‌ای تحت عنوان عزل بازرس به اساسنامه علمی ...