برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد...

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزاری انتخابات در کلیه شعب کشور و تشکیل شعب جدید در سایر استان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و در این مو...

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر از بیمه های تکمیلی؛ شغلی و یا با مقاصد...

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر ازبیمه های تکمیلی؛ شغلی ویا بامقاصد حقوقی درطی درخواست برخی ازمراکز بیمه گذار بخصوص دربخش بیمه های تکمیلی در گرفتن رادیوگرافی پایان کار؛ از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دوران کرونا و پساکرونا با ۱۲۰۰ ساعت سخنرانی علمی و ۱۲۰۰ امتیاز آموزش مداوم و با حضور ۱۱۸۵ سخنران برگزار گردید.   مشاهده گزارش به صورت کامل این...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن ...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در محل انجمن روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲     بر اساس برنامه‌ریزی دبیر کمیسیون‌های انجمن ه...

چکیده برنامه سه روزه ارتودنسی پیشگیری

Interceptive Summery  سلامت دهان و دندانها (Oral Health) نقش ویژه ای در سلامت عمومی (General Health) دارد . حیاتی ترین دوره دندانی (از سه دوره) سنین دندانی مختلط (Mixed Dentition) از حدود ۷ تا ۱۳ سال...

حضور استاد دکتر زهرا غنچه و سرکار خانم دکتر مهدیس مستجابی در انجمن د...

حضور استاد دکتر زهرا غنچه و سرکار خانم دکتر مهدیس مستجابی در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ▫️ وبینار رادیولوژی با حضور جوانان و پیش کسوتان ▫️روز چهارشنبه عصر – ۵ بهمن ۱۴۰۱ اکثریت مطلق اساتید به...