همکار گرامی امروز که این متن را می خوانید حدود یک سال است که انجمن دند...

  همکار گرامی امروز که این متن را می خوانید حدود یک سال است که انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در چنبره دستگاه دولتی وزارت بهداشت (کمیسیون انجمن ها) و درگیر در راهروهای دیوان عدالت اداری است. در ا...

کمیتـه انتخـابات انجمـن دندانپـزشـکی ایـران چه کسـانی هستند؟ یک نامه بطور تصادفی درگروه تلگرامی اختصاصی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ارسال شده که بلافاصله حذف گردید. در این گروه کارمندان مسئول دبی...

تلاش قـانونی مـا وقانـون گریـزی دیگـران؛...

تلاش قـانونی مـا وقانـون گریـزی دیگـران؛ همکار گرامی دیرزمانی است که ما در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برای احقاق حقوق خود مسیرهای قانونی را تعقیب کرده ایم و احکام پشت سر هم دیوان عدالت اداری را به...

ادامه روند فعالیت علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران طبق حکم دیوان عد...

ادامه روند فعالیت علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران طبق حکم دیوان عدالت اداری قطعی و قانونی است  همکاران ارجمند؛ باتوجه به شکایت مطرح شده از سوی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران از دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون،...

حکم دیوان عدالت اداری ، الزام رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در تاکید بر ابقا هیات مدیره علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران واعمال ماده ٣٩ بسمه تعالی ریاست محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پ...

اعلام حضور نماینده انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در جلسه بررسی شکایت ...

اعلام حضور نماینده انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در جلسه بررسی شکایت علیه انجمن در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ و استماع دفاعیات انجمن کذب محض است سناریوی فشار از بالا را بر انجمن دندان پزشکان عمومی ایران به دلیل...

انتشار خبر دال بر عدم برگزاری انتخابات علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ا...

انتشار خبر دال بر عدم برگزاری انتخابات علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در مهلت تمدید شش ماهه یک دروغ تاسف بار نکوهیده است در بسیاری از اطلاع رسانی های وسیع و گسترده که بر علیه انجمن علمی دندان پز...

جناب آقای وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی تمکین حکم دیوان عدالت اداری ...

جناب آقای وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی تمکین حکم دیوان عدالت اداری یعنی پذیرش حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران! بااحترام؛ مصوبه ۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی دال بر پیشنهاد لغو انتخا...

بیراهه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی...

 بیراهه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی چهار دلیل کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی متکی بر شکایات پیش ساخته وارده برای لغو انتخابات انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران در ۹۶/۱۰/۲۱ ، برعکس دلایلی قا...