جناب آقای وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی تمکین حکم دیوان عدالت اداری ...

جناب آقای وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی تمکین حکم دیوان عدالت اداری یعنی پذیرش حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران! بااحترام؛ مصوبه ۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی دال بر پیشنهاد لغو انتخا...

بیراهه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی...

 بیراهه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی چهار دلیل کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی متکی بر شکایات پیش ساخته وارده برای لغو انتخابات انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران در ۹۶/۱۰/۲۱ ، برعکس دلایلی قا...

اطلاعیه شماره سیزده

همکاران گرامی چندی پیش در یک کانال تلگرامی تحت عنوان “کانال خبری پزشکان” خبری تحت عنوان “لغو انتخابات انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران” درج گردیده که منبع خبر را هم خود این ...

براساس یک رسالت ملی، وزیر بهداشت باید به همایش سلامت دهان انجمن دندانپ...

براساس یک رسالت ملی، وزیر بهداشت باید به همایش سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران می آمد! همایش سلامت با درخشش حدود یکصد نفر از سخنرانان و مدیران برجسته برای اولین بار در حوزه سلامت دهان برگزار...

حراست وزارت ورزش و برگزاری همایش سلامت هشدار به همکاران دندان‌پزشک ن...

حراست وزارت ورزش و برگزاری همایش سلامت هشدار به همکاران دندان‌پزشک نسبت به سرنوشت دندان‌پزشکی کشور حساس باشیم! همایش سلامت یک نگاه ویژه در سیاست‌گذاری حوزه کلان سلامت دهان داشته است. همین یک جمله که ...

برای جلوگیری از همایش سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ! نامه...

برای جلوگیری از همایش سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ! نامه ای از سوی رئیس درمان های دندانپزشکی به اداره اماکن در وزارت بهداشت، سازمان ها و دوایر و مدیرانی هستند که جلسه و سمینار برگزار و د...

رأی دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقاء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان ع...

رأی دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقاء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تا بررسی  نتیجه انتخابات به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی دقیقا مشخص است که چه کسانی در وزارت بهداشت تعیین کننده س...

مصوبات کمیسیون، نفوذ خارق العاده شاکیان و انجمن دندانپزشکان عمومی ایر...

مصوبات کمیسیون، نفوذ خارق العاده شاکیان و انجمن دندانپزشکان  عمومی ایران جریان برخورد کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، یک حادثه تصادفی یا در نتیجه مشکلات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران نیست، این یک ...

آیا درست است که بجای رسیدگی به مشکلات انجمن های علمی (نهادهای مدنی) بد...

آیا درست است که بجای رسیدگی به مشکلات انجمن های علمی (نهادهای مدنی) بدون وجود مستندات قانونی کافی از فعالیت آنها جلوگیری کرد؟ تاکنون هیچ شکایتی یا از هرنوع از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وز...