از سخنرانان متخصص در زمینه‌های مختلف دندان‌پزشکی برای ارتقای سطح کنگره...

رئیس یازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران: از سخنرانان متخصص در زمینه‌های مختلف دندان‌پزشکی برای ارتقای سطح کنگره دعوت به عمل آوردیم دکتر لیلا صدقی گفت: در این کنگره ۱۲ دبیر مشاور بر...

خمیردندان‌هایی که ادعا می‌شود سفیدکننده است، در برخی موارد باعث حساس ک...

دکتر لیلا عطایی: خمیردندان‌هایی که ادعا می‌شود سفیدکننده است، در برخی موارد باعث حساس کردن دندان‌ها می‌شود. عطایی با انتقاد از تبلیغات تلویزیونی در مورد خمیردندان‌های سفیدکننده گفت: این تبلیغات متاسف...

با برگزاری کنگره‌ سعی در ارتقای سطح علمی دندان‌پزشکان عمومی داریم...

با برگزاری کنگره‌های مختلف سعی در ارتقای سطح علمی دندان‌پزشکان عمومی داریم  دبیر اجرایی علمی یازدهمین کنگره دندان‌پزشکان ایران در نشست خبری این کنگره گفت: برگزاری سمینارها از دیگر برنامه‌های کنگره خو...