پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سیزدهمین دوره یکصد ساعته جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور اساتید به نام و گرانقدر زیبایی برگزار شد. در این دوره مباحث مر...

بازدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بنیاد خیریه امید مهر...

بازدید انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بنیاد خیریه امید مهر ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ همکار گرامی پیرو اطلاعیه قبلی و آغاز اقدامات  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برای کمک و توانمندسازی دختران و زنان جوان در ...