برگزاری هفته سوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته سوم اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ مبحث با سخنراني سركار خانم دكتر فرزانه مومني در مورد cbct شروع شد. ايشان در مورد انواع ر...