نامه شماره ۱۰۳۸۳ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو...

به نام خدا شماره: ۱۰۳۸۳/ب/۹۷ تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ جناب آقای دکتر محمد عبده زاده مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو باسلام و احترام، انجمن دندان پزشکان عمومی ایران بزرگ ترین گروه دندان پ...

نامه شماره ۱۰۲۹۶ مشاور محترم وزیر و مدیر محترم اداره کل تجهیزات پزشکی...

به نام خدا     شماره:۱۰۲۹۶/ج/۹۷     تاریخ:۱۳۹۷/۰۵/۲۷   جناب آقای دکتر رضا مسائلی                                 مشاور محترم وزیر و مدیر محترم اداره کل تجهیزات پزشکی با سلام و احترام !  ضمن آرزوی موف...

نامه شماره ۱۰۲۹۵ مشاور محترم وزیر و مدیر محترم اداره کل تجهیزات پزشکی...

به نام خدا شماره:۱۰۲۹۵/م/۹۷ تاریخ:۱۳۹۷/۰۵/۲۵       جناب آقای دکتر رضا مسائلی مشاور محترم وزیر و مدیر محترم اداره کل تجهیزات پزشکی   باسلام و احترام، مصوبات، ابلاغیه ها و تصمیماتی که جنابعالی از زمان ...

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو...

به نام خدا شماره: ۱۰۲۱۶/م/۹۷ تاریخ:۹۷/۰۴/۱۲ جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو باسلام و احترام همانگونه که مستحضر هستید کارپول بیحسی دندانپزشکی جزء اقلام دارویی کش...

ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی

  به نام خدا شماره: ۱۰۴۱۰/م/۹۷ تاریخ: ۱۰/۱۳۹۷/۰۹ جناب آقای دکتر رضا مسائلی ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی باسلام و احترام، عرصه دندان پزشکی کشور امروز آماج انواع و اقسام اعمال سلیقه ها و روش...