نظارت و کنترل بر دستگاه های ضدعفونی کننده محیط...

  بسمه تعالی شماره:۱۰۹۰۶/ج/۹۹ تاریخ:۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ?موضوع: نظارت و کنترل بر دستگاه های ضدعفونی کننده محیط ?▫️?▫️?▫️?▫️ شماره ثبت نامه در اداره تجهیزات پزشکی – ۶۶/۳۱۸۱۵ تاریخ ثبت نامه: ۱۳۹۹/۰۲/...

وحدت رویه در توزیع و نظارت بر مواد ضدعفونی کننده...

    ⚪️ ۱۰۵/کرونا ?۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ‍ بسمه تعالی شماره:۱۰۹۰۴/م/۹۹ تاریخ:۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ?جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز ?معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ?موضوع: وحدت رویه در توزیع و نظارت ب...