پیام دکتر صدیقه امجدی مسئول اجرایی علمی و ترمیمی یازدهمین کنگره...

همکاران محترم؛ افتخــار داریم که با برگــزاری یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران در خدمت جامعه دندانپزشکان مهین‌مان هستیم و همگام با پیشــرفتهای روز دانش نوین، تم دندانپزشکی دیجیتال را بر...

پایان موفق یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.   دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه د...

گزارش برگزاری هفته اول از دوازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته اول از دوازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۹ و ۱۸ شهریور ماه ۹۵ دکتر سعید نعمتی: -نور و رنگ در دندانپزشکی -نور و رنگ در دندانپزشکی -آشنایی با کاربرد اصول طراحی لبخند ...

گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته ششم  از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۲ و ۱۱ شهریور ماه ۹۵   در سالیان اخیر بطور گسترده در مورد استحکام در مقابل سایش در مورد ترمیم با کامپوزیت انجام شد. برای کا...

پایان موفقیت آمیز نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایرا...

نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.   آموزش و یادگیری وظیفه مهم انجمن ها و گروه های علمی است که گرچه امروز قانونمند شده است اما متاسفانه در بعضی موا...

گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۲ و ۲۱ مردادماه ۹۵ دوره زیبایی در دندانپزشکی دارای اهداف گوناگون می‌باشد. یکی از آن‌ها تدریس مباحثی است که در دانشکده ها بط...

گزارش برگزاری هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ و ۷ مردادماه ۹۵ پرسلن لامینیت و ونیر پنج شنبه ۷ مردادماه ۹۵ دکتر سعید نعمتی دندانپزشک ترمیمی و از اساتید برجسته دانشگاهی ...

گزارش برگزاری هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳۱تیر و ۱ مردادماه ۹۵ بعد از شناخت نور ورنگ در دندانپزشکی زیبایی، آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در ...