برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت

برگزاری جلسات شورای مشاوران

علمی ششمین همایش ایمپلنت

انجمن دندانپزشكان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در اولین جلسه شورای مشاوران علمی  ۷ خرداداه ۹۵ از همکاران متخصص در رشته‌های پروتز، پریو، جراحی و رادیو دعوت کرد تا به بررسی موضوع پیشنهادی برای تم اصلی ششمین همایش ایمپلنت انجمن به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این جمع ابتدا دکتر باقر شهنی زاده، رئیس انجمن در مورد عامل اصلی موفقیت ایمپلنت در سازگاری و سلامت بافت نرم و سخت شامل لثه و پریودنتال و استخوان صحبت کردند و سپس به تمام مراحل بازسازی بافت نرم و سخت به اشکال گوناگون پرداخت. وی در ادامه در مورد روش های GBR،GTR، سینوس لیفتینگ، اسئواینتگریشن، bone augmentation ، به عنوان روش های بازسازی در بافت سخت و انواع گرافت های لثه و مهندسی بافت نرم به عنوان روش های بازسازی بافت نرم اشاره کرد.

در پی آن نیز اساتید حاضره در رشته جراحی: دکتر سید حسن مهاجرانی، دکتر علیرضا جهانگیرنیا، دکتر مهران شکری،دکتر وحید مسگرزاده، دکتر سید مهدی جعفری و دکتر وفا مشیرآبادی در  رشته پروتز: دکتر فرزانه فرید در رشته پریو: دکتر امیرحسین شایگان، دکتر نسرین اصفهانی زاده و دکتر نرگس بارفروش در رشته رادیولوژی: دکتر حوریه باشی زاده، دکتر تکتم جلایر، دکتر یاسمین خیراندیش و دکتر شهریار شهاب دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

برای رسیدن به اهداف همایش لازم است از همکاران متخصص در رشته‌های مختلف تخصصی دعوت به همکاری گردد تا روند کیفی تخصصی همایش با محتوی فنی شامل گردد.

در این جلسه در رشته جراحی دکتر وفا مشیرآبادی در رشته رادیولوژی  دکتر حوریه باشی زاده در رشته پریو امیرحسین شایگان در رشته پروتز دکتر فاطمه فرید به‌عنوان دبیران مشاور علمی معرفی شدند و در پی پیشکسوت جراحی که از مدیریت متعالی برخوردار هستند دکتر حسن مهاجرانی جراح دهان، فک و صورت به‌عنوان دبیر علمی و مسئول شورای دبیران علمی مشاور هستند معرفی شدند. تا با تعامل و همکاری فعالانه و مجدانه با یکدیگر و دعوت از کلیه سخنرانان علمی از سراسر کشور ، جدول برنامه علمی این همایش را آماده نمایند.

متعاقب این جلسه، سایر جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت در تاریخ های ۲۱ خردادماه ۹۵ و ۲۸ خردادماه ۹۵ در محل انجمن جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.