بازآموزی مدون پاتولوژی ۹۵/۷/۳۰ برگزاری گردید

دبير علمی برنامه: دکتر پوپک معصومی

مباحث مطرح شده:

دکتر مهدی عاشوری: بیوپسی

دکتر عباسعلی پایدار: کیست های سر و گردن

دکتر سودابه سرگلزايي: ضایعات سفید و قرمز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.