گزارش برگزاری هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی

گزارش هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
۳۱تیر و ۱ مردادماه ۹۵

بعد از شناخت نور ورنگ در دندانپزشکی زیبایی، آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در درمان های استتیک با استفاده از ترمیم ها  و بازسازی های  کامپوزیتی دارد. دکتر رامین فهیما از مدرسان توانمند  کشور نتیجه دانش شیمی مواد دندانی خود را در زمینه ترکیبات کمپوزیت وباندینگ واختلاف وکاربرد هر کدام را بطور کامل تدریس ودر اختیار همکاران  شرکت کننده در دوره جامع گذاشتند. ایشان اطلاعات کاملی از ساختار کامپوزیت ها ارائه دادند واز این رو نیاز دندانپزشک به انتخاب مواد مصرفی در ترمیم های زیبایی را منوط به دانش کافی و باز شناخت مواد ترمیمی موجود، دانستند.
دکتر رامین فهیما سپس درباره دندان هایی با درمان ریشه،که نیاز به بازسازی جهت ترمیم نهایی و یا استحکام سازی در زیرکرون ها دارند، توضیحات کاملی ارائه کردند. ایشان با تکیه بر اسلایدهای کاربردی و نیز درworkshop با کار بر روی مدل فکی، اصول تهیه حفره در دندان روت کانال شده را برای ترمیم با فایبر پست وکور بیلدآپ باکمپوزیت را ازمرحله انتخاب نوع دندان تا سمان کراون پست داخل کانال، انجام دادند. ایشان سپس موارد کاربرد و عدم کاربرد فایبر پست را براساس داده های آماری و موارد شکست با اسلایدهای مرتبط تدریس نمودند.مسئول دوره جامع زیبایی دکتر صدیقه امجدی، مسئول اجرایی آن دکتر شکوفه شیراندشت و مسئول دبیرخانه ای مهندس سدره نصیرنیا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.