گزارش برگزاری اولین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی

دهمین دوره جامع زیبایی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


با سخنرانی استاد دکتر محمدحسین پدرام و سخنان افتتاحیه دکتر باقر شهنی زاده آغاز گردید.

دوره جامع زیبایی که یکی از مهمترین راه‌کارهای مطب داری موفق است و بر پایه اصول آموزش آکادمیک زیبایی طراحی شده است، در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۳با سخنرانی استاد دکتر محمدحسین پدرام آغاز گردید. در این برنامه دکتر شهنی زاده در مورد اهمیت دوره جامع و بخصوص دوره زیبایی صحبت کردند.
زیبایی با درک طراحی خط لبخند آغاز می‌گردد که آنالیز صورتی را به عنوان سر منشأ نگاه عمیق به زیبایی آموزش می‌دهد. دکتر محمدحسین پدرام با دنیایی از تجربه و دانش با نگاه عمیق تئوریک به سخنرانی در مورد طراحی خط لبخند که مبتکر آن هستند پرداختند ایشان با نشان دادن کیس‌هایی که درمان‌های همین موضوعات در بیماران مختلف بود که با موفقیت چشمگیر دوره بودند نشان دادند که با استقبال تحسین برانگیز شرکت کنندگان روبرو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.