گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

فروردین ۹۵ را با دوره جامع زیبایی آغاز کردیم. جناب آقای دکتر رامین فهیما از دندانپزشکان مدرس کشور دانش پیش نیاز زیبایی را که شناخت کامپوزیت ها و باندینگ ها می باشد، بطور گسترده تدریس نمودند.

ایشان ترکیبات و شیمی کامپوزیت و باندینگ و نحوه کاربرد انواع کامپوزیت و باندها را در دندان ها با شرایط مختلف بیان کردند. آشنایی با مواد، وسایل موجود در بازار جهت  ترمیم های وسیع به دنبال درمان ریشه ، انواع  postها و روشهای باندینگ را بطور کامل توضیح دادند.

با توجه به اهمیت نگهداری دندان های اندو شده و ایجاد استحکام مناسب، شناخت انواع مواد  core build upو postمناسب و مراحل و تکنیک ترمیم  با اسلایدهای  تهیه شده از caseهای انجام شده توسط آقای دکتر فهیما به شکلی گویا توضیح داده شد که بسیار مورد اسقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

ایشان در ادامه روش ترمیم دندان روت کانال شده را بااستفاده از fiber post بر روی نمونه انجام داده و نکات کلیدی و کاربردی را با کلام نافذ خودبیان کردند که بسیار مفید فایده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.