درباره ما

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اسفند ماه ۱۳۷۹ تاسیس شده است. دندانپزشکان عمومی در کشور ما ایران حدود  ۲۵۰۰۰نفر از ۳۰۰۰۰ نفر دندانپزشک عمومی و متخصص هستند . این انجمن براساس دو گرایش دارای هویت علمی و صنفی می باشد . گرایش علمی انجمن، وظایف برگزاری کنگره ها، همایش ها، دوره های جامع کوتاه و دراز مدت، بازآموزی ها، کارگاه های عملی و .. را در بر می گیرد. گرایش صنفی، دفاع از حقوق دندانپزشکان در کلیه مراکز دولتی و غیر دولتی می باشد.
کادر تشکیلاتی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از یک هیأت مدیره ۹ نفره و دو بازرس تشکیل می شود که رئیس انجمن دکتر باقر شهنی زاده هستند. اعضای هیئت مدیره: دکتر ناصر آخوندان، دکتر جمشید زمان، دکتر لیلا صدقی ، دکتر لیلا عطایی ، دکتر صنمبر یزدانی ،دکتر محمدحسین ارگانی، دکتر محمد علی محمدعلیزاده،دکتر علی واله شیدا و بازرسین دکتر حامد پدرام و دکتر علی وارسته می باشد.
انجمن دارای یک “شورای مشاوران اجرایی” است که متشکل از هیئت‌مدیره مرکز، روسای هیات مدیره شعب شهرستان ها یا نمایندگان آنها، کادر مسئول و اجرایی انجمن می باشد که وظایف اجرایی و  مشاوره ای برگزاری کلیه فعالیت‌های کشوری در مرکز و شهرستان‌ها را بعهده دارد. در عین حال در هر کنگره یا همایش یک “شورای مشاوران علمی” از گروه‌های تخصصی نیز تشکیل می گردد که با مشاوره و بحث و تبادل نظر مباحث علمی کنگره‌ها و همایش‌ها تدوین کنند. هیئت مدیره و بازرسان انجمن دوره پنجم خود را سپری می‌کند که هر سه سال یکبار توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند. ساختار تشکیلاتی انجمن از کمیته‌های علمی، خیریه، شهرستان‌ها، اجرایی، ثبت نام، تدارکات، تبلیغات، تحریریه و …. که در حوزه فعالیت علمی و حرفه ای این انجمن می باشند،تشکیل شده است . در هر شهرستان با جمعیت بالای پنجاه نفر دندانپزشک، انجمن شعبه تشکیل می‌دهدکه تعداد هیئت مدیره آنها از سه تا هفت نفر متفاوت خواهند بود.
در این انجمن کادر اجرائی و مسئول در فعالیت های حرفه ای و اجرائی آن فعال هستند. تا کنون هشت کنگره علمی دندانپزشکی برگزار کرده است و کنگره نهم در ۲۶-۲۳ دی ماه ۱۳۹۳ برگزار می گردد.
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در بین انجمن های علمی فعال ترین و کوشا ترین آنها بوده است و به علت طیف گسترده اعضای خود، خود را موظف می داند که بزودی پروژه های تأمین سلامت دهان و دندان در سطح ملی را نیز در دستور کار این انجمن قرار دهد.
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بدو تاسیس دارای یک خبرنامه بوده است که یکصدمین آن را منتشر کرده است و همچنین دارای یک مجله علمی حرفه ای به نام ” پیام دندانپزشکان ” نیز می باشد که به صورت فصل نامه منتشر می شود.
هر ماه نیز یک خبرنامه علمی صنفی تحت عنوان “خبرنامه رسمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران” چاپ و برای کلیه دندانپزشکان ارسال می گردد.
در عین حال بعلت ارزش و اهمیت دنیای مجازی در اطلاع رسانی، خبرنامه هفتگی الکترونیک نیز هر هفته از طریق ایمیل ارسال می گردد.

 

About us

Iranian General Dentists Association (IGDA ) was established in March 2000. There are around 30000 Dentists in our country which 20000 of them are general practitioners  and the rest are specialist in 10 different dental fields. IGDA is a Non Governmental  Organization ( NGO ).
This Association has two trends based on scientific and professional identities .The scientific orientation of association is holding several congresses , symposiums , short term and long term comprehensive courses , continuous educations , practical work shops ,…
Trade orientation is defend of rights of dentists in all governmental and non-governmental institutions .
Iranian General Dentist Association ( IGDA ) managed by nine – member board of directors and two member inspectors and the chief president of IGDA DR.Bagher Shehnizadeh
Board of directors contain of : Dr.Bagher Shehnizade, Dr.Naser Akhondan,Dr.Leila Sedghi,Dr.Leila Ataei,Dr.Sanambar Yazdani,Dr.Mohammad Ali Mohammadzadeh,Dr.Ali Valesheida,Dr.Jamshid Zaman, Dr.MohammadHossein Argani and two Inspectors : Dr .Hamed pedram and  Dr.Ali Varasteh

We currently have an “executive advisory council” which consists of central board , city department heads or their representatives to the board , staff and the executives board is responsible for carrying out all the duties of the holding congresses and symposiums
The IGDA comprised 19 province branches representing more than 12000 general dentist member i.e over 50% of all licensed practicing dentists in IRAN.IGDA is the voice of dentistry focused in dental education advancement .It has always been a patient – centered , science based and ethically-driven association .It is the leading source and advocate for dentists and patients dedicatory a unique set of oral health information and resources by distributing the elevating professional skills , standards and significant  know – how of new educational and scientific issues in dentistry.

The president and the board of directors have been selected in an election by over 10000 general dentists voters and the election have been awarded by the iran’s ministry of health and medical education . The president , Dr.Bagher Shehnizadeh directs and supervises the management of the business and affairs of the Association focused on continuing education opportunities.IGDA has the most active and responsible executive team of the dental associations in IRAN .
Till now IGDA has been held eight successful dental scientific congress and the ninth congress will be held on January 13, 2015 due to the wide variety of its members , who soon finds himself obligated to provide oral health projects at the national level is also put on the agenda of the forum.IGDA has been published a newsletter since its inception. the 100th of it has published recently. IGDA has also a professional journal called “Dentists Massage” which is published as a chapter

Message of president

We are very honored to inform every one that our mission is to lead, promote, protect, improve and support our members through serving them by initiatives in education and setting professional standards and commitments of assure excellence for dentists and thus attainment of optimal oral health care of society.

The IGDA’s vision is to improving the oral health quality of the public and generating strong, updated, professional dentists.
For this sake IGDA provide and organize dental comprehensive courses with the best valuable scientific load.
Bagher Shehnizadeh D.D.S
President of IGDA

irangda@yahoo.com

irangda@gmail.com

international@igda.ir

MAJOR ACTIVITIES IN IGDA

۱) ۱st ۳ Days Implant Conference, Tehran, Feb ۲۰۰۶

۲) ۲nd ۳ Days Implant Conference, Tehran, may ۲۰۰۶

۳) ۱st Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, ۲۰۰۱

۴) ۲nd Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, ۲۰۰۳

۵) ۳rd ۳ Days Implant Conference, Tehran, Nov ۲۰۰۸

۶) ۳rd Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, ۲۰۰۵

۷) ۱st ۳Days Occlusion Conference, Tehran, Oct ۲۰۰۸

۸) ۲nd ۳Days Occlusion Conference, Tehran, Nov ۲۰۰۸

۹) Esthetic Course, Scientific IGDA Congress, Dubai, UAE, may ۲۰۰۷

۱۰) ۹,۱۰۰ hrs. Comprehensive Implant Courses, Tehran, Jun-Agu ۲۰۱۴

۱۱) ۴th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, Jan ۲۰۱۰

۱۲) ۳rd ۳Days Occlusion Conference, Tehran, Oct ۲۰۱۰

۱۳) ۵th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, Jan ۲۰۱۱

۱۴) ۶th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, Jan ۲۰۱۲

۱۵) ۷th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, Feb ۲۰۱۳

۱۶) ۸th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, Jan ۲۰۱۴

۱۷) ۵, ۱۰۰ hrs. Comprehensive esthetic Courses, Tehran, May ۲۰۱۴

۱۸) ۴th ۳Days Implant Conference, Tehran, Jun ۲۰۱۲

۱۹) ۴th ۳ Days Implant seminar, Isfahan, Sep ۲۰۱۲

۲۰) ۳, ۶۰ hrs. Comprehensive endodontics Courses, Tehran, Jun-July ۲۰۱۴

۲۱) ۱, ۶۰ hrs. Comprehensive laser Course, Tehran, since ۲۰۱۴

۲۲) Influenza Congress, Tehran, ۲۰۰۹

۲۳) ۸th Annual Scientific IGDA Congress, Tehran, ۲۰۱۳

۲۴) Hundreds of Fiber posts, CAD / CAM , Bleaching , Porcelain Laminate Veneers, Luminaires, Crown lengthening, Wisdom tooth extraction, Diastema, Composite, Implant Workshops, Iran provinces ,since ۲۰۰۶.

۲۵) ۱st ۱۰۰ hrs. Esthetic comprehensive course, Ahwaz, ۲۰۱۴

۲۶) ۱st ۱۰۰ hrs. Implant comprehensive course, Ahwaz, ۲۰۱۴

۲۷) ۱st ۱۰۰ hrs. occlusion comprehensive course, Tehran, 2014

(Iranian General Dentists Association)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.