شيوع بيكاري در دندانپزشكان جوان

رييس انجمن دندانپزشكان با اشاره به مشكل اشتغال دندانپزشكان بيكار گفت: وزارت بهداشت به جاي خريد يونيت دندانپزشكي هر مطب را به مركز بهداشت مراقبت دهان و دندان تبديل كند.

محمدباقر شهنى‌زاده رييس انجمن دندانپزشكان عمومي ايران در يازدهمين كنگره سالانه انجمن دندانپزشكان عمومى ايران در افتتاحيه اين همايش با طرح اين پرسش كه چرا بيمه دندانپزشكى مانند بيمه حوادث اجباري نيست؟ گفت: بيمه‌ها شركت‌هاى بزرگ سرمايه‌گذاري هستند و آنها براي خيلي از افراد درآمدزايي مي‌كنند اما درآمد براى بسيارى از اشخاص به دارايي تبديل شده است.

او با بيان اينكه ما درخواست كرديم يك درصد از درآمد كارخانه‌هاى شيرينى و شكلات به بيمه دندانپزشكي اختصاص پيدا كند اما موافقت نشد، افزود: درآمد بيمه به جاى سلامت صرف درآمدزايي مي‌شود، بيمه حوادث به دليل تعداد كشته‌ها در حوادث جاده‌يي درآمدزا بوده اما بيمه دندانپزشكي درآمدزا نيست.

شهنى‌زاده اظهار داشت: ما نسبت به تعداد دندانپزشكان و دانشكده‌هاى دندان‌پزشكى اعتراض داريم و در اين ميان به جاى آموزش دندانبزشك شروع به تربيت بهداشت كار دهان و دندان كردند كه به سال ۶۰ برگشتيم.
او افزود: بيشتر خدمات دندانپزشكي در مطب‌ها خصوصى ارائه مي‌شود و وزارت بهداشت به جاى خريد٣٣ هزار يونيت دندانپزشكى، هر مطب را به مركز بهداشت مراقبت و پيشگيري از مشكلات دهان و دندان تبديل كنيم، در سال يك هفته دندانپزشكان در اختيار دولت قرار گرفته و خدمات رايگان به مردم ارائه كنند.

لینک خبر: www.taadolnewspaper.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.