برگزاری هفته پنجم از سیزدهمین دوره جامع زیبایی

هفته پنجم از سیزدهمین دوره جامع زیبایی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

در روز اول هفته پنجم دوره جامع زیبایی دکتر مهدی صدفی – متخصص پروتز – درباره smile design  و انتخاب رنگ ، سمان کردن و اصلاح و تعمیر لمینیت صحبت کردند و درپایان کارگاه زنده سمان کردن لامینیت بیمار انجام شد. روز پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۸ با موفقیت برگزار گردید .

 

در روز دوم دکتر سعید نعمتی – متخصص ترمیمی –  درباره اصول کلینیکی در ترمیم دندان های قدامی با کامپوزیت و نکات کاربردی در بستن دیاستم صحبت کردند . در ادامه کارگاه بستن دیاستم بر روی بیمار و پرسش و پاسخ برای همکاران شرکت کننده در دوره برگزار شد. دوره جامع زیبایی در روز جمعه ۹۵/۱۱/۲۹ برنامه دکتر سعید نعمتی طراحی کرده است.

دیدگاهها بسته شده است.