جلسه سمپوزیوم سلامت دهان و دندانپزشکی در هزاره سوم (دکتر مهدی نصیبی)

سیستم نظام سلامت کشور ستاد فرماندهی ندارد
در ادامه ی این نشست دکتر مهدی نصیبی  متخصص  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  گفت: ضمن مطالعه و توجه به عملکرد کشورهای توسعه یافته می‎بایست شرایط اجتماعی کشور را نیز درنظر گرفت. زیرا پیاده سازی بعضی برنامه ها گسترده درشرایط موجود در کشور امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه آتش به اختیاری در نظام سلامت دهان به یک امر راهبردی تبدیل شده است و اموری که باید با درایت  و تدبیر ساماندهی شود با تصمیمات فرد محور تخریب می شود.
نصیبی گفت:  سیستم نظام سلامت کشور متاسفانه فاقد ستاد فرماندهی واحد است و اکثر ارکان، نهادها،ادارات دولتی و انجمن ها راسا مبادرت به تصمیمات جزیره ای و اقدامات ناهمآهنگ می نمایند.
وی افزود: هنگامی که شورای عالی سلامت دهان تشکیل شدابتدا تصور

براین بود که این شورا همان ستاد فرماندهی نظام سلامت دهان خواهد بود و همه ی نهادها و اجزاء نظام از تصمیمات این ستاد تبعیت خواهند نمود، ولی متاسفانه چنین نشد.
همچنین ادامه داد: خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم به برکت وجود سامانه های ارتباطی مطالبه گری در بین مردم افزایش یافته و مسئولین را ملزم به ارائه گزارش از عملکرد خود می ‌نماید.
نصیبی در خصوص برگزاری این سمپوزیوم گفت: برگزاری این سمپوزیوم با حضور مسئولین و تبین نظرات موافق و مخالف؛ زمینه ی مشترکی را فراهم می نماید که راهبردی واحد و مورد قبول برای تمامی طرفهای بهره منداز نظام سلامت دهان تدوین شود.

وی افزود: در یک راهبرد کلان واحد باید تمام جوانب عرصه از جمله سرنوشت ۳۰ هزار دندانپزشک و چگونگی اشتغال آنها، و نیازهای دیگر بخشهای بهره مند مانند نیروهای حد واسط، صنایع و تولید کنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی در راستای تامین سلامت دهان آحاد جامعه درنظر گرفته شود. چرا که اگر یک جزء از طیف گسترده مسائل مغفول رها شود در بقیه جوانب امر نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
همچنین ادامه داد:  باید توان بیمه ها را در نظر گرفته و شرایط شیوع گسترده بیماری های دهان و دندان را مورد بررسی و توجه قرار داد تا بتوان به صورت علمی و عملی از همه ی نهاد ها به اندازه ی توانشان مطالبه‌گری کرد.

دیدگاهها بسته شده است.