جلسه سمپوزیوم سلامت دهان و دندانپزشکی در هزاره سوم (دکتر جلال پور هاشمی)

در ادامه ی این نشست دکتر سید جلال پورهاشمی  متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: انجمن دندانپزشکان عمومی وظیفه دارد به اعضای خود که چندین هزار دندانپزشک هستند برنامه بدهد که مطمئنا بیش از ۵۰درصد آن اجرایی خواهد شد. وی افزود : آموزش مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان یکی از وظایفی که انجمن ها آن را فراموش کرده‌اند که باید به آن بپردازند.
همچنین تصریح کرد: انجمن ها باید طبق اساسنامه  بازوهای فعال وزارت خانه باشند ولی متاسفانه فعالیت زیادی ندارند که یکی از علل آن می‌تواند جناح بندی های سیاسی باشد.
پورهاشمی گفت: باید بتوانیم برنامه ها و سیاست های وزارت بهداشت را به چالش بکشیم تا ضعف های آن برطرف شود اما این کار مستلزم هزینه است و باید پاسخگو باشیم.
این دندانپزشک خاطرنشان کرد: باید در هر گنکره یک سمپوزیوم برگزار کنیم و کار کارشناسی انجام دهیم. دردوره قبل جلساتی ترتیب دادیم و از مسئولین وزارت بهداشت دعوت کردیم اما متاسفانه در جلسه شرکت نکردند.
انجمن دندانپزشکان عمومی می‌خواهد برای دندانپزشکان کشور در راستای آموزش سلامت دهان و دندان مردم به شما برنامه هایی ارائه دهد.
پورهاشمی ادامه داد: کسی که فقط در مسیر مطب و دانشگاه رفت و آمد کرده باشد درد مردم را نمی‌داند و درکشان نمی‌کند.  ارتباط بین وزارت بهداشت و دندانپزشکان بسیارکم شده است. به خصوص ارتباط دانشگاه های این رشته با وزارت خانه کم است که دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. بین بدنه‌ی کارشناسی وزارت بهداشت و دندانپزشکان یک حلقه ی مفقوده وجود دارد و برای اثبات آن می‌توان به آمار ها اشاره کرد. آمارهای وزارت بهداشت در حوزه دندانپزشکی با یکدیگر مغایر هستند.
پورهاشمی تاکید کرد: پایش های حوزه سلامت می‌بایست توسط دانشگاه‌ها انجام گیرد و نتایج آن راستی آزمایی شود.
وی با اشاره به پیشگیری بیماری های دهان و دندان گفت: در این زمینه اقدامات موثری می توان انجام داد که از جمله ی آنها بیمه کردن آن است. در کشورهای توسعه یافته کودکان تا سن ۱۸ سالگی به طور رایگان خدمات دندانپزشکی دریافت می ‌کنند. دولت نیز می‌بایست در زمینه سلامت دهان و دندان کودکان پیشقدم باشد.

دیدگاهها بسته شده است.