همکاران دندانپزشک عمومی
انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
مستند به اساسنامه انجمن و آئین نامه وزارتخانه
در ۲۱/۱۰/۹۶ برگزار خواهد شد.
(مستندات حقوقی)
از زمان حضور انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صحنه دندانپزشکی کشور، دندانپزشکی کشور دچار تحول و تغییرات فراوان شد. سازماندهی آموزش ایمپلنت، تدوین دوره جامع ایمپلنت، دوره جامع زیبایی و ترمیمی، تدوین دوره جامع اندو، اکلوژن، لیزر،. انقلاب در تغییر بازآموزی های سنتی ۲۹ گانه به ۶۹ عدد که خود شاهکار بوده است. همکاری بسیار صمیمانه و تنگاتنگ با همکاران متخصص در تمام رشته های دندانپزشکی با یک همبستگی خلاق و کارآمد، فعالیت موثردر چالش های حقوقی به خصوص بحث حقوقی مالیات و بازشناسی و بازبینی مقررات مالیاتی و حضور کارشناسان مالیاتی در انجمن و حضور موثر انجمن در خیریه گروه های آسیب پذیر اجتماعی از دستاوردهای کلان انجمن بوده است و اکنون گام نهادن به عرصه سلامت، با تشکیل کمیته سلامت برای یک حرکت بزرگ با عزم ملی جهت خدمت به مردم کشورمان که مراحل آغازین خود را طی می‌کند، مرحله جدیدی آغاز شده است.
طبق اساس نامه و آیین نامه اجرایی انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، کمیته انتخابات انجمن در زمان مقررتشکیل و آگهی اعلام کاندیداتوری ده روز پس از تشکیل کمیته در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۴۲ مورخ ۹۶/۰۷/۲۳چاپ و در تمام گروه های مجازی و از طریق سامانه پیام کوتاه انجمن منتشر شد. بیست روز مهلت اعلام کاندیداتوری از بین اعضاء پیوسته انجمن طبق آئین نامه وزارت بهداشت تعیین شد.
جلسات کمیته طبق مصوبه وزارتخانه با حضور نماینده ناظر محترم وزارتخانه که همه صورت جلسات را امضا کرده است، تشکیل گردید. پس از آن ۲۰روز مانده به روز انتخابات، اسامی کاندیداها در سایت خبری و از طریق پیام کوتاه منتشر شد. انتخابات در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار خواهد شد. این روز را به تجلی و درخشش همکاران دندانپزشک عمومی تبدیل کنیم.
برحسب قانون آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۶۴ تاریخ ۹۶/۰۸/۲۰ چاپ شده است این مجمع در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۳ در محل انجمن تشکیل شد که چون به حد نصاب نصف + یک، اعضاء پیوسته نرسیده بود به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم انتخابات موکول شد.
مجمع عمومی نوبت دوم در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۸۷ مورخ۹۶/۰۹/۲۱ چاپ گردید که انتخابات بنا به اساس نامه با عده حاضرین در مجمع برگزار خواهد شد. موارد فوق طی نامه های کتبی شماره شده دبیرخانه انجمن به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ارسال شده است.
همین موارد نیز در مورد انتخابات صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که همزمان برگزار می شود به وزارت محترم کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها نیز اطلاع داده شده است و آگهی صنفی نیز در همان روزنامه اطلاعات و با همان شماره های روزنامه اطلاعات و همان تاریخ طبق موارد فوق چاپ شده است.
همکاران گرامی، عده ای عامداً به نشر اطلاعات غلط اقدام می کنند که هدف شان زیر سوال بردن اقدامات انجمن و کم رنگ کردن حضور شما در انتخابات می باشد و هر روز با انتشار موضوعاتی مانند غیر قانونی بودن هیات مدیره و عدم تشکیل مجمع انتخابات نوبت اول و صدها مورد دیگر فقط کذب پردازی می کنند.
انتخابات صنفی ما قطعاً حضوری و با رأی دستی با ناظر وزارت کشور برگزار خواهد شد. وزارت کشور با انتخابات الکترونیک در مورد نهادهای صنفی موافق نیست و نتایج انتخابات الکترونیک را نمی پذیرد و انتخابات علمی انجمن (وزارت بهداشت) که الکترونیک آن به علت عدم تطابق نتایج حقوقی برای تجدید ثبت انجمن ها در اداره ثبت شرکت ها بنا به آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی مصوب وزارت بهداشت، نیز حضوری خواهد بود. در نهایت انتخابات علمی و صنفی مانند همیشه باهم برگزار خواهد شد.
دکتر باقر شهنی زاده

روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۶۴ تاریخ ۲۰/۸/۹۶

روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۸۷تاریخ ۲۱/۹/۹۶

دیدگاهها بسته شده است.