گزارش بازآموزی پاتو (۲)/ پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

برگزاری مدون پاتولوژی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

برگزاری بازآموزی های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، بر اساس جداول جدید بازآموزی که انجمن عمومی در تغییر آن ها نقش کلیدی و اساسی داشته، از تداوم و پیگیری بسیار موثر و کارآمدی برخوردار است. برگزاری مدون پاتولوژی قطعا یک روش کاربردی مانند دندانپزشکی زیبائی، ایمپلنت یا اندو نیست، اما رسالت ما در تایید و تاکید بر سلامتی بیماران از طریق آشنا شدن با بیماری پاتولوژی حوزه دهان و دندان است. پاتولوژی، بیماری دهان و رادیولوژی از اعم رشته هایی است که محور ارزش گذاری خدمات انسانی دندانپزشک را تعیین می کند.

جمعه ۱۰/۰۹/۹۶ با همکاری اساتیدی گرانقدر: دکتر مریم جولهر، دکتر علی لطفی و دکتر مهدی عاشوری برگزار گردید. خانم دکتر مریم جولهر صبح روز جمعه مورخ ۱۰/۰۹/۹۶ مبحث خود را در موضوع ضایعات زخمی مخاط دهان با توضیحاتی در مورد ارائه کیس، نمای بالینی و پاتولوژی آن شروع کرده و در ادامه دکتر علی لطفی ضایعات پاتولوژیک شایعی که ممکن است هر دندانپزشکی در مطب با آن مواجه شود را بیان نموده و تشخیص وطرح درمان هر کیس را ارائه دادند. دکتر مهدی عاشوری نیز در مورد ضایعات سفید دهان علل ایجاد، عوارض، تشخیص و طرح درمان آن را بیان نموده اند. این برنامه با همکاری دکتر عباسعلی پایدار و با همراهی دبیر علمی دکتر نصرت الله عشقیار از پیش کسوتان و بزرگان این رشته برگزار گردید.

دکتر مریم احمدی

دیدگاهها بسته شده است.