گزارش بازآموزی کودکان (۳)/ جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

کودکان ۳

شایع ترین بیماری دهان دندان پوسیدگی های دندانی می باشند که نیازمند رویکرد درمانی صحیح می باشند. درمان هایی که باعث بقای دندان ها شده و سلامت آینده و کارکرد دآن ها را موحب گردند.

در سیستم دندانی شیری حفظ دندان ها به جهت داشتن دندان های دائمی سالم در مسیر رویشی صحیح و در نتیجه اکلوژن ایده آل مورد نیاز است. از درمان های لازم در پوسیدگی های عمیق درمان پالپ و دندان های شیری و در ادامه دندان های دائمی جوان با اپکس باز می باشند. درمان های پالپ می تواند از پالپ کپ غیرمستقیم شروع شده و به اپکسیفیکیشن ختم کردند.

در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۹۶ بازآموزی کودکان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با همین رویکرد برگزار گردید.

خانم دکتر شهناز مقصودی که همیشه سخنرانی های ایشان در انجمن و کنگره ها مورد توجه همکاران دندانپزشک عمومی قرار گرفته است به پالپ تراپی دندان های شیری شامل: پالپوتومی و پالپکتومی پرداختند و پاسخگوی سوالات فراوان همکاران در این زمنیه تا ساعتی پس از اتمام زمان سخنرانی خود بودند. پس از ایشان یکی دیگر از همراهان همیشگی انجمن خانم دکتر مژگان بهامین پور به بررسی مسئله مهم دندان های دائمی جوان یعنی اپکسوژنزیس و اپکسیفیکاسیون پرداختند از آنجا که همکاران دندانپزشک عمومی با این دندان ها و پوسیدگی های عمیق در آن هازیاد مواجه می شوند، این مبحث نیز بازخورد خوبی در میان شرکت کنندگان داشت.

در انتهای برنامه دبیرعلمی خانم دکتر یاسمن رضوانی درباره انواع پالپ کپ و پوشش پالپ در دندان های شیری و دائمی پرداختند.

این برنامه با پرسش و پاسخ همکاران به پایان رسید.

دکتر مارال قربان زاده

مسئول بازآموزی دندانپزشکی کودکان

دیدگاهها بسته شده است.