بازآموزی پروتز ثابت (۳)/جمعه ۹۶/۱۱/۱۳

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

بازآموزی پروتز ثابت (۳)

جمعه ۹۶/۱۱/۱۳

امروز استفاده از پروتزهای ثابت با فریم ورک فلزی کم کم از نظر عده ای از فهرست درمان خارج شده است. اما واقعیات موجود درمان های دندانپزشکی نشان می دهد که پروتزهای PFM همچنان درمان های دندانپزشکی انبوه درمان های پروتز را شامل می شود. بدین لحاظ باید دانش روز آن را به خوبی فرا گرفت. این تصور که در ساخت پروتز ثابت با فریم ورک فلزی تغییراتی حادث نمی شود، منطقی نیست.

در این بازآموزی مدون پروتزهای ثابت با فریم فلزی بوده و با سخنرانی دکتر مهناز ارشد پروستودنتیست آغاز شد که سخنرانی ایشان شامل طراحی فریم ورک و امتحان آن در پروتزهای ثابت و پرسلن گذاری و مراحل آن بود و با استقبال شرکت کنندگان بود و شامل پرسش و پاسخ شرکت کنندگان همراه بود.

سخنران بعدی خانم دکتر نازیلا نجاری پروستودنتیست بودند. که شامل مباحث امتحان پرسلن و خطاهای لابراتواری بود. ایشان از همکاران جوان و پرتلاش انجمن هستند که همیشه مباحث روز و کاربردی را ارائه می دهند .

این بازاموزی ها امروز کلید اصلاح و به روز کردن روش های مختلف درمان های دندانپزشکی شده است.

مسئول بازآموزی های پروتز دکتر ثریا شاکری و مسئول دبیرخانه خانم سمیرا باحجب تبریزی یان

دکتر ثریا شاکری

مسئول اجرایی مدون های پروتز

دیدگاهها بسته شده است.