گزارش بازآموزی رادیولوژی (۲)/ جمعه ۹۶/۱۱/۲۶

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

بازآموزی رادیولوژی ۲

جمعه ۹۶/۱۱/۲۶

به نام خدا

 برنامه بازآموزی مدون رادیولوژی در تاریخ ۲۶ بهمن در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  برگزار گردید.ابتدا استاد  سرکار خانم دکتر یاسمن خیر اندیش ،متخصص رادیولوژی دهان وفک وصورت واز اساتید برجسته کشور ،اصول تفسیر رادیوگرافی پانورامیک را تدریس نمودند. ایشان موارد را با ذکر مثال واسلاید های  شماتیک ونمونه های ارسالی وبا تشخیص افتراقی توضیحات جامعی دادند.لندمارکهای آناتومیک و خطاها و ضایعات شایع در رادیوگرافی پانورامیک ،بطور مبسوط ارائه مطلب شد که با توجه به نکات کاربردی، بسیار مورد توجه همکاران شرکت کننده در این باز آموزی بود.

سخنران دوم استاد جناب آقای دکتر داریوش گودرزی پور، متخصص رادیولوژی دهان و فک وصورت و استاد توانمند دانشگاهی، سخنرانی خود را با مبحث ایمپلنت و تصویر برداری شروع کردند. ایشان موارد تجویز تصویربرداریهای مرتبط با ایمپلنت را براساس تشخیص دندانپزشک در هر مرحله ،تدریس نمودند.اهمیت لند مارکهای آناتومیک در طرح درمان واستفاده از تصاویر CBCTبرای تعیین طول وقطر ایمپلنت در محل مورد جراحی از نکات مهم بحث بود. آقای دکتر گودرزی پور همچنین به بررسی عوارض بعضی درمانهای ایمپلنت  توسط تصاویر رادیوگرافیک پرداختند که بسیار تکنیکی وکاربردی بودند.

استاد سرکار خانم دکتر حوریه باشی زاده، متخصص رادیولوژی دهان وفک وصورت ودبیر علمی برنامه با تسلط کامل ،اصول تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی را براساس تکنیک های مختلف تصویربرداری ،تدریس نمودند.

 براساس دستورالعمل  ADAروش های تجویز مورد بحث و ارزیابی  قرار  گرفت که کاربرد آنها بتواند نتیجه تشخیص در درمان را تسهیل کند.

دکتر شکوفه شیراندشت

مسئول بازآموزی های رادیولوژی

دیدگاهها بسته شده است.