آگهی ثبـت نام کـاندیداتـوری هیـات مـدیره و بازرس انجـمن دندانپـزشکی ایران در تطابق آئین نامه!

آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران
در تطابق آئین نامه!

 

همکاران گرامی
در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران، منافع دندانپزشکی و به خصوص اعضاء انجمن در آن تعیین می شود. ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره و بازرس، با مهلت ۲۰ روزه در آیین نامه اجرایی انتخابات یک شروع و یک خاتمه دارد.
۱️- کمیته انتخابات طی نامه شماره ۹۷/۱۷۰۱۷۵ مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ در نامه ای که در دبیرخانه انجمن های علمی در واتس اپ انتشار یافت به آقای دکتر سید جلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن ها معرفی شد. از وظایف کمیته انتخابات آگهی کردن زمان اعلام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس و همچنین اعلام روز انتخابات است.
طبق بند ۱ ماده ۷ آئین نامه انتخابات:
“انتشار فراخوان از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در اساسنامه و وب سایت انجمن (درصورت داشتن سایت) و سایر شیوه های نوین اطلاع رسانی انجام می پذیرد.”
۲️- در اطلاعیه شماره ۳،  آقای دکتر امیررضا رکن رئیس کمیته انتخابات اعلام کرده است که در جلسه ۹ آذرماه ۹۷ هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، اعضاء کمیته انتخابات را تعیین کرد و ۱۴ آذرماه ۹۷ طی نامه شماره ۹۷/۱۶۹۹۵ احکام ایشان صادر شده و در تاریخ ۱ دی ماه ۹۷ طی نامه شماره ۹۷ /۱۷۰۰۵۰ تشکیل کمیته انتخابات به کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت جهت معرفی نماینده کمیسیون ارسال شد. ایراد به همین است. شما باید همان ۹۷/۹/۱۴ هم به کمیسیون و هم به دندانپزشکان تشکیل کمیته انتخابات را اعلام می کردید.
در بند ۱ ماده ۵ آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی در صفحه ۳ آمده است:
“در هر انجمن شش ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت در هر دوره، کمیته انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید تشکیل و طی نامه ای رسمی به دبیرخانه کمیسیون معرفی می گردند.”
۳- جناب آقای دکتر امیررضا رکن، جنابعالی در تاریخ ۹۷/۹/۱۴ کمیته انتخابات تشکیل شده را چرا در تاریخ ۹۷/۱۰/۱ اعلام کردید؟ و فهرست کمیته انتخابات را چرا در ۹۷/۱۰/۳۰ به وزارت بهداشت ارسال نمودید؟ طبق آئین نامه باید در همان تاریخ ۹۷/۹/۱۴ تشکیل کمیته انتخابات را به کمیسیون اعلام می شد، چون برای رسمیت هر جلسه از روز تشکیل کمیته انتخابات باید نماینده کمیسیون حضور داشته باشد و صورتجلسه را امضاء کند وگرنه مصوبات کمیته انتخابات رسمیت ندارد.
۴️-ثبت نام کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۱۹۶ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ انتشار یافت و ختم آن ۹۷/۱۱/۱۰ اعلام شده است یعنی ۱۸ روز نه ۲۰ روز بعد!
این اشتباه و یا تخلف کمیته انتخابات است؟ طی نامه ای رسمی به دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی این موضوع اطلاع داده شده است. برحسب سوابق ایشان به تخلفات انجمن دندانپزشکی ایران با دیده اغماض می نگرند.
۵️- اولین بار در تاریخ ۹۷/۱۱/۲ انجمن دندانپزشکی ایران طی اطلاعیه در فضای مجازی و سپس ۹۷/۱۱/۳ از طریق پیام کوتاه یعنی ده روز بعد از آگهی روزنامه رسما کاندیداتوری را اعلام کرد. قطعاً تصادفی بوده است!!!
طبق آئین نامه انتخابات باید با “شیوه های نوین اطلاع رسانی” تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ آغاز کاندیداتوری را اعلام می کرد و طبق جدول آئین نامه انتخابات حداکثر ۱۰ روز بعد از تشکیل کمیته انتخابات (۹۷/۹/۱۴ ) یعنی ۹۷/۹/۲۴ باید آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس چاپ می گردید! چرا ۹۷/۱۰/۲۳ چاپ شده است؟ بیش از یک ماه فرصت اطلاع از انتخابات از دندانپزشکان سلب شده است!
در تمام موارد فوق تخلفات محرز صورت گرفته که با توجه به حضور اعضا هیئت مدیره این انجمن در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و به خصوص حضور دکتر امیررضا رکن، رئیس کمیته انتخابات در کمیته تخلفات کمیسیون انجمن های علمی  وزارت بهداشت چشم انداز روشنی از برخورد با تخلفات و شکایات انتظار نمی رود. حضور این افراد در انجمن ها با رانت های دولتی این مشکلات را هم دارد.

 

 

باعضویت در انجمن دندانپزشکی ایران

 و ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن ها
در انتخابات شرکت کنید.
تنها راه، رفتن پای صندوق رأی الکترونیک است.

enlightenedبرای ملاحظه آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی اینجـا را کلیک نمائید.

enlightenedبرای ملاحظه اطلاعیه ها و اعلامیه های انتخاباتی اینجـا را کلیک نمائید.

enlightenedجهت ملاحظه مصاحبه دکتر امیررضا رکن اینجـا را کلیک فرمایید

دیدگاهها بسته شده است.