عجـب روزگـاری شـده! کار به تهـدید و اتهـام رسیـده…!

عجـب روزگـاری شـده!
کار به تهـدید و اتهـام رسیـده…!

هرچه سعی می‌کنیم از کنار برخی قضایا عبور کنیم، این موضوع در ذهن افراد ممکن است تداعی پیدا کند، که نکند این آقا درست می گوید و هر چه بخواهیم یا نخواهیم به این جو سراسر تهدید و ارعاب تا رد صلاحیت نپردازیم؛ ظاهراً چاره ای نیست!
اطلاعیه ای در ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ آقای دکتر امیررضارکن رئیس کمیته انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران انتشار داد که به طور کلی باید با بی طرفی کمیته انتخابات و رئیس آن خداحافظی کرد.
شروع تند و توهین آمیز اطلاعیه ایشان با: “اینجانب با دروغ پراکنی ها و بیانیه پردازی برخی افراد” شروع شد و سپس ادامه می‌دهد که: “کلیه اقدامات در کمیته برگزاری انتخابات برابر ضوابط و مقررات بوده” و بعد دنبال می کند” تمام کاندیدا توسط کمیته انتخابات تایید شده اند.”
واقعاً ایشان فهم و درایت مردم را چه فرض کرده اند؟! آقای محترم شما در کمیته تخلفات انجمن های علمی وزارتخانه، پرونده انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را درهم کوبیدی و روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ با طومارنویس، علیه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر کمیسیون، ملاقات و هماهنگی کرده اید، چطور خودتان را بی‌طرف می نامید؟
یک مرتبه جناب آقای دکتر در اطلاعیه عنان خود را از دست می‌دهد و تهدید می‌کند!
تهمت‌های ناروا از نظر حقوقی و قضایی پیگیری می‌کنم!
بعد یکمرتبه رئیس کمیته انتخابات شروع به اتهام زنی می کند:
“دوره پدرخواندگی و خود را میزان حق و  ناحق دانستن و مریدپروری به آخر رسیده است.”

آقای دکتر رکن!  این ها همه ثابت می‌کند که شما بی طرف نیستید و صلاحیت عهده داری ریاست کمیته انتخابات و عضویت در کمیته تخلفات کمیسیون وزارتخانه را با این نگاه جانبدارانه ندارید. شما هزینه های سنگینی به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و طبعاً دندانپزشک عمومی تحمیل کرده اید! عامل و تصمیم گیر رد صلاحیت چه کسی یا کسانی بوده اند! چرا خود را بی‌گناه قلمداد می کنید؟! شما عضو دندانپزشک کمیته تخلفات وزارت بهداشت هستید. حالا شروع کردید به تخریب و اتهام‌زنی! نگران نتیجه انتخابات هستید؟! نمیتوانید جانب بی طرفی را رعایت کنید!

از شما سوال می‌کنم: پدر خوانده کیست؟ منظورت هر کس باشد! پدر خوانده یعنی رهبر مافیا! کدام گروه از دندانپزشکان با اتهام شما گروه مافیایی هستند که یکی پدرخوانده آنها باشد؟!  چرا توهین می کنید! مافیا و پدر خوانده چیست؟!
بدتر مرید پروری یعنی چه آقای دکتر؟ ناسلامتی رئیس دانشکده، مامور تخلفات هستید! کدام دندانپزشک را بی اراده و مصلوب و تسلیم می دانید که مرید باشند و کی مریدپروری می‌کند؟ مگر مردم رعیت شما هستند که اینطور با آنها صحبت می کنید!
کجا می‌روید؟ یک انتخابات در حال برگزاری است! دارید تمام کیان دندانپزشکی و یک دولت را برای برنده شدن به باد می‌دهید! چه خبر است؟ مگر مناظره های انتخابات ریاست جمهوری را ندیده اید؟! هنوز که مسائل مطرح نشده است!
کی پدر خوانده است؟ کی عبد و عبید و مرید است؟ باید ثابت کنید.
به صراحت می‌گوییم شما باید شایستگی ریاست کمیته انتخابات را داشته باشید! ما دندانپزشکان معمولی این مملکت هستیم و شما عضو کمیسیون، رئیس دانشکده و صاحب شرکت و ده ها پست و مقام دیگر هستید! اینگونه اتهامات موجب تفرقه می شود. شما باید بی طرفی خود را حفظ کنید.

برای تغییر و تحول در دندانپزشکی کشور ، همه در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران برای تعیین هیات مدیره و بازرس شرکت می کنیم.

باعضویت در انجمن دندانپزشکی ایران
 و ثبت نامدر سایت کمیسیون انجمن ها
در انتخابات شرکت کنید.
تنها راه، رفتن پای صندوق رأی الکترونیک است.
٢٣ اسفندماه ١٣٩٧ روز انتخابات

 ۱-عضویت در سایت انجمن دندانپزشکی ایران
۲- عضویت در سایت کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی

دیدگاهها بسته شده است.